Den sjunkande öppna arbetslösheten motsvarades i april av lika stora ökningar i de olika Amsåtgärderna. 143.000 personer, eller 3,2 procent av arbetskraften, deltog då i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Ett växande problem är, enligt månadsstatistiken från Arbetsmarknadsstyrelsen, svårigheterna för de utlandsfödda och deras möjligheter till entré på svensk arbetsmarknad.

– Arbetslösheten bland de här grupperna är hög och stigande, vilket är ett allvarligt problem, säger Lars Sjöström, ställföreträdande generaldirektör på Ams i en kommentar.

Arbetskraftsdeltagandet för de utlandsfödda är i dag 70 procent och deras sysselsättningsgrad 62 procent, medan motsvarande siffror för svenskfödda är 80 respektive 76 procent.

En tillgång
– Med en åldrande befolkning är det särskilt viktigt att ta vara på den tillgång som invandrarna är. En nyckelfråga för vår framtida välfärd är därför hur vi lyckas med integrationen av de utlandsfödda så att deras ställning på arbetsmarknaden stärks, säger Lars Sjöström.

De positiva konjunktursignalerna i månadsstatistiken från Ams var att antalet lediganmälda platser fortsätter att ligga stadigt över förra årets siffror och att antalet varsel fortsätter att underskrida föregående års siffror.

Den öppna arbetslösheten och antalet arbetslösa i olika program var tillsammans – obalanstalet – nästan detsamma som månaden tidigare. 7,8 procent i april och 7,9 i mars.

Bäst i Jönköping
Fördelningen av de arbetslösa eller personer i åtgärder var i april 263.000 svenskfödda, 11.000 från övriga Norden, 25.000 från Europa och 49.000 från andra världsdelar. För samtliga kategorier födda utanför Norden har siffrorna stigit det senaste året.

Inom landet är skillnaderna fortsatt mycket stora när det gäller både den öppna arbetslösheten och personer i åtgärder. Bäst går det i Jönköping där den öppna arbetslösheten är 3,1 procent och obalanstalet 5,2 procent. Högst siffror noteras i Norrbotten med 6,2 procent öppet arbetslöshet och ett obalanstal på 13,1 procent.