Enligt LO kommer den borgerliga alliansen förslag till nya pensionsregler att få långtgående konsekvenser för långvarigt sjuka.

För förtidspensionerade och för dem med sjuk- eller aktivitetsersättning vill alliansen sänka beräkningsunderlaget för den framtida pensionen till 80 procent i stället för dagens 100 procent.

Det innebär att de som får sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension, i åldern 30 till 55 år får sin pension sänkt med mellan 6 och 41 procent, beroende på hur länge de varit sjuka.

Bryter överenskommelse
Det här är ett brott mot den pensionsöverenskommelse som slöts mellan fem partier när det nya pensionssystemet infördes, anser LO.

– LO ställde upp på den nya pensionsöverenskommelsen. Men det var under förutsättning att sjuka som inte kan jobba inte ska drabbas av alltför låg pension, säger LO:s pensionsexpert Ellen Nygren.

Drabbar arbetare
En sänkning av beräkningsreglerna slår mot alla som blir långvarigt sjuka. Det är dock främst arbetare som får sjukersättning.

Den borgerliga alliansens förslag kommer därför främst att slå mot dem som redan har lägst inkomster, anser Ellen Nygren.

Enligt LO:s chefekonom Dan Andersson kan förslaget leda till att mellan 250.000 och 300.000 personer med förtidspension/sjukersättning hamnar under socialbidragsstandard.

10.000 i månaden
En undersköterska eller ett kassabiträde som får förtidspension/sjukersättning vid 55 års ålder kommer att få en pension runt 10.000 kronor i månaden, enligt LO:s beräkningar. De får då så låga pensioner att de decennier de redan jobbat knappt ger något avtryck alls i form av ökad ålderspension.

– Man kan anta att upphovsmännen bakom alliansens förslag är cyniska men jag tror faktiskt inte de själva vet vad de har föreslagit. Pensionssystemet är så pass komplicerat att man inte kan börja karva i det hur som helst, säger Dan Andersson.

– Alliansen måste dra tillbaka det här förslaget. Det är bra med ett pensionssystem som gör att folk vill jobba länge men det här förslaget gynnar inte fortsatt arbete. Det slår i stället mot dem som inte kan arbeta, säger han.