Användarnas IT-pris går i år till systemet Take Care, som används av Karolinska sjukhuset i Huddinge. Priset instiftades av LO för sju år sedan för att lyfta fram bra datastöd i arbetslivet.

– Och vi som använder Take Care är verkligen nöjda, intygar Lena Gans, undersköterska som varit med och nominerat systemet till tävlingen.

– Jag använder Take Care för att få fram provsvar, röntgensvar och all annan dokumentation om patienten. En enda inloggning räcker för att hitta alla uppgifter, och det finns i stort sett inga väntetider i systemet.

Take Care är inte bara smidigt för de ungefär 15.000 användarna vid Karolinska sjukhuset. Det är framför allt till nytta för patienterna.

300 dör i onödan
– Bara i Stockholms läns landsting dör omkring 300 personer varje år på grund av informationsbrist, förklarar Gunnar Öhlén, verksamhetschef vid akutkliniken på Karolinska Sjukhuset i Huddinge. Att vi snabbt får fram laboratoriedata eller detaljer i patientens sjukhistoria kan vara livsavgörande i kritiska situationer.

Tävlingsjuryn, där företrädare för bland andra Kungliga Tekniska Högskolan och den statliga myndigheten för teknikutveckling Vinnova ingår, gav ett särskilt hederspris till skolhälsan i Upplands Väsby för dess journalsystem. Det används inte minst i det hälsofrämjande arbetet, där hälsopedagogerna i systemet är hämtade från Bamseserien. Genom ett slags hälsoformulär får elever, föräldrar och skolpersonal en bild av hur ofta eleverna slarvar med frukosten, har ont i huvudet eller sover för lite.

Över 1.000 idéer
För första gången delades också ett diplom ut ”för utmärkta användarinsatser”. Utmärkelsen gick till landstingen i Dalarna, som gått längre än de flesta arbetsgivare för att ta reda på vad datasystemens användare faktiskt tycker. Genom en enkät till alla 7.000 användare har landstinget fått en bra bild av behoven, och på köpet över tusen idéer och tips till förbättringar.