Gör Arbetets test om du hur bra din arbetsmiljö är här!

– Det ställs tuffa krav i dag i arbetslivet, säger Krister Skoglund på arbetsmiljöorganisationen Prevent.

Han har tagit fram ett test både för den enskilde medarbetarens arbetsmiljö och för arbetsmiljöarbetet på företaget.
När arbetsgivaren väl har bestämt sig för att undersöka hur arbetsmiljön ser ut är det viktigt att arbetet inte blir ett spel för gallerierna. Två saker är extra viktiga: För det första måste de anställda bli införsådda med syftet. För det andra måste arbetsgivaren vara beredd att vidta åtgärder.

– Det är vanligt att man undersöker arbetsmiljön men att det sedan inte händer nåt. När det gått några år och arbetsgivaren vill göra en ny undersökning är inte motivationen på topp, säger Krister Skoglund.
Om de anställda ser att det pågår ett utvecklingsarbete blir de motiverade att fortsätta.

Testa – hur bra är din arbetsmiljö?

Arbetsmiljö

Våga testa!
Har du själv funderat över hur det är hos er? Hur står det till med arbetsmiljön? Gör testet här nedanför! Fundera på varje påstående. Stämmer det helt eller inte alls? Betygsätt i rutan från 5 till 1. Sedan är det bara att räkna ihop alla siffrorna och gå vidare till resultatet längst ner på sidan. Lycka till!

Sätt poäng från 5 (stämmer helt) till 1 (stämmer inte alls)

Socialt klimat
1. Det finns en laganda på vår arbetsplats.
2. Jag får uppskattning från mina kamrater när jag gjort ett bra jobb.
3. Mina kamrater lyssnar på mig när jag kommer med förslag och idéer.
4. Andan på jobbet präglas av lättsamhet och humor.
5. Vi har en öppen och direkt kommunikation med varandra.
6. Vi försöker få med alla i gemenskapen.
7. Motsättningar behandlas vanligtvis öppet och ärligt.
8. Då det uppstår problem på min arbetsplats finns det alltid någon jag kan rådgöra med.

Delaktighet
9. Min närmaste chef är intresserad av att lyssna på vad jag har att säga.
10. Jag har stor frihet att själv avgöra hur mitt arbete ska utföras.
11. Jag känner mig sällan utanför här.
12. För det mesta är jag ordentligt engagerad i mitt jobb.
13. Jag känner ansvar för att det som står i verksamhetsplanen genomförs.
14. Jag känner mig delaktig i de beslut som fattas på min arbetsplats.

Utvecklingsmöjligheter
15. Mina arbetsuppgifter är för det mesta intressanta och meningsfulla.
16. Jag lär mig ofta nya saker i mitt arbete.
17. Arbetsledningen tar bra tillvara på mina kunskaper och erfarenheter.
18. Jag har tillräcklig utbildning och kompetens för att klara mina arbetsuppgifter.
19. Om jag behöver utveckla min kompetens så brukar det lätt kunna ordnas.
20. Chefen och jag har ett planerings- och utvecklingssamtal minste en gång per år.
21. På vår arbetsplats finns en strävan att vidga arbetsuppgifter och ansvar.

Arbetsorganisation och ledning
22. Information om verksamhetens mål och resultat är fullt tillfredsställande.
23. Då förändringar genomförs är de som regel väl förberedda och diskuterade.
24. Fördelningen av arbetsuppgifter är rättvis i gruppen.
25. Arbetsbelastningen upplevs inte påfrestande.
26. Det ges utrymme för återhämtning efter ett fysiskt och /eller psykiskt krävande arbete.
27. Ledningen har visioner och inspirerar sina medarbetare.
28. Ledningen bryr sig om medarbetare som får problem eller råkar ut för svackor.
29. Ledningen är bra på att hantera konflikter.
30. Förtroende för ledningen är stort.

Summa:
• 150–121 poäng: Grattis! Du bara måste stormtrivas på jobbet! Byt för guds skull inte arbetsplats! Kanske kan ni ordna föreläsningar om den perfekta arbetsplatsen?
• 120–91 poäng: Inte så pjåkigt va? Men kanske har du några få riktiga bottennapp ändå? Det är bra att ta tag i problemen innan de blir för stora och för många.
• 90–61 poäng: Mycket finns att önska. Prata med chefen eller skyddsombudet. Visa testet eller berätta om de viktigaste punkterna enligt din åsikt.
• 60–30 poäng: Det här verkar inte alls bra! Sök hjälp! Prata med chefen eller skyddsombudet! Allt kan kanske inte åtgärdas på en gång, försök ha tålamod. Kanske finns det andra jobb du kan söka?

FOTNOT: Vill du gå djupare i ämnet? Frågorna är hämtade ur skriften ”Sätt poäng på din arbetsmiljö” från Prevent, som Svenskt Näringsliv, LO och PTK står bakom.