Omkring fyrtio procent av den vuxna befolkningen besöker inte regelbundet tandläkaren. Många av dem riskerar att senare i livet få betala höga tandläkarräkningar för dyra ingrepp som kunnat undvikas om de skött sin tandhälsa bättre.

Regeringen vill sänka priset på ett vanligt tandläkarbesök till 200 kronor som ett led i en större tandvårdsreform. En statlig utredning räknar med att antalet personer som får förebyggande tandhälsovård därmed kommer att öka med drygt en och halv miljon.

De borgerliga partierna har redan spolat denna satsning på förebyggande tandvård. I stället för att satsa på bastandvård vill de använda pengarna till att förbättra högkostnadsskyddet. Men att ställa utbyggd bastandvård i motsatsställning till ett bättre högkostnadsskydd är oklokt.

Vi har råd med både och, som sjukvårdsminister Ylva Johansson framhållit. Regeringen har ännu inte presenterat sina planer för ett förstärkt högkostnadsskydd. Den vill avvakta tandvårdsutredningens slutbetänkande som kommer inom kort innan den gör det.

Men klart är redan nu att regeringen kommer att gå betydligt längre än de borgerliga. Det behövs om vi ska få ett högkostnadsskydd värt namnet.