De senaste sex sju åren har löpande bandet i stor utsträckning ersatt andra tillverkningsmetoder i industrin. Inom fordonsindustrin har gruppmonteringen nästan helt ersatts av uppstyckade arbetsmoment.

– Det hela är i stor utsträckning en vantolkning av metoderna i den japanska industrin, säger Lars Medbo, forskare vid Chalmers tekniska högskola och en av författarna bakom den kritiska rapporten om löpande bandet vid Volvo Umeverken.

Han säger att den nya trenden i svensk industri formas av den amerikanska marknadsföringen av det japanska framgångskonceptet. Under tidigare decennier utvecklades i Sverige ett grupparbetssätt, som innebar att varje arbetare kunde mycket och tillverkade en stor del av den färdiga produkten.
– Utvecklingen är lite sorglig, tycker han. De olika metoderna för gruppmontering hade stora möjligheter och hade stora likheter med det japanska sättet. I stället för att utveckla det vi hade så kastade vi ut alltihop och lät oss påverkas av USA.

Styckning leder till stelhet
Lars Medbo kan också se att det fanns många problem med gruppmonteringen, men de berodde i stor utsträckning på att företagen inte förmådde utveckla och använda metoderna. Inte heller facket förstod fullt ut att gruppmonteringen kunde vara mycket konkurrenskraftig. Max Fagerstedt på IF Metall ser samma trend.
– Produktion måste i någon mening vara styrd, men en alltför långt driven arbetsdelning är inte bra för individen.
Han pekar också på att löpande bandet leder till tidsförluster, eftersom organisationen är så stel. Sådana tidsförluster kan en gruppmontering komma ifrån.
 Max Fagerstedt konstaterar att företag inom den japanska telekomindustrin gått ifrån löpande bandet för att produkternas livslängd är så kort. I stället får en arbetare sätta ihop hela mobiltelefonen eller hela datorn på egen hand.

Josef Stenman, chef för monteringsavdelningen på Umeverken, framhåller i stället att det nygamla löpande bandet gör att produktionen kan fördubblas – och att kvaliteten har förbättrats.
Pehr Gyllenhammar, som utvecklat sina tankar i ett debattinlägg i Dagens Nyheter, är däremot kritisk till att industriarbeten blir mer monotona. Alternativet är, enligt den tidigare Volvochefen, att skapa innehållsrika arbeten som passar dagens högutbildade människor. I det ser han Sveriges framtid som produktionsland.

Läs också: "Det sociala livet har försvunnit"
Läs också: Lång väg tillbaka till Taylor’