Det var rätt av Posten att säga upp en postsorterare efter två års sjukskrivning. Läkarintyg som sa att han inte kan återgå till sitt arbete räcker, anser Arbetsdomstolen.

Fackets invändning att medlemmen inte har fått rehabilitering, arbetsträning och anpassning avfärdas. En enig domstol anser att Posten har gjort vad som kan krävs.
– Jag är besviken och förvånad över domen, säger Anneli Ohlsson Anderbjörk på LO-TCO Rättsskydd. Posten har inte gjort någon rehabiliteringsinsats alls. Och det går domstolen med på.

Seko hävdade i AD att Posten gjort fel som avfärdat förslag från facket om att postsorteraren kunde få prova lättare arbetsuppgifter, jobb som i dag är spridda på andra anställda.
– Domstolen brukar anse att förslag ska prövas innan de avfärdas. Inte i det här fallet, säger Anneli Ohlsson Anderbjörk. I stället hävdar AD att det skulle bli för krångligt för arbetsgivaren.

Ny tolkning
En slutsats hon drar av domen är att arbetsgivare, enligt AD, bara är skyldiga att anpassa det befintliga arbetet, inte att skapa ett nytt genom omorganisation. Och det är en ny tolkning, enligt Anneli Ohlsson Anderbjörk. Posten i Malmö sa upp postsorteraren för ett år sedan. Han hade varit anställd sedan 1987 och sorterat post på heltid sedan 1997. I maj 2003 sjukskrevs han för värk i nacke, axel och arm.

En rad läkarintyg visar att hans arbetsförmåga är nedsatt och att han inte längre ska arbeta med postsortering. Intyg som Posten ansåg räckte för att strunta i såväl rehabilitering som arbetsträning. Insatserna var onödiga eftersom postsorteraren inte kunde gå tillbaka till sitt arbete, ansåg arbetsgivaren. Arbetsdomstolen invänder inte mot resonemanget.