– Det är svårt att se varför införandet av datasystemet gick snett. Utifrån den kunskap vi hade planerade vi alldeles rätt, säger Kerstin Söderlund, primärvårdsdirektör i landstinget i Uppsala län.

Landstinget i Uppsala beslutade att byta IT-stöd för att primärvården och sjukhusen skulle få ett gemensamt datasystem, och på så sätt samverka bättre.
– Tanken var ”en patient – en journal”. Den är fortfarande riktig, säger Kerstin Söderlund.

Enligt Kerstin Söderlund har problemen uppstått på flera nivåer. En nivå är införandet av Cosmic i primärvården, som drivs som ett separat projekt.  En annan är sjukhusen, som införde samma system före vårdcentralerna. En tredje är landstingets övergripande projekt för Cosmicsystemet.

Glömde att skräddarsy
En del av problemet tycks ligga i att datasystemet först utformades för sjukhusen, och sedan inte har anpassats tillräckligt till primärvården.
– I primärvården ska systemet också användas för patientadministration, till exempel tidsbokningar och patientavgifter. Det är ett stort tillägg, som har bidragit till bekymren, säger Kerstin Söderlund.

Cosmic är ett nytt system som på kort tid har köpts av sju landsting. Enligt flera källor finns brister i systemets tekniska plattform, som bland annat gör systemet långsamt. Landstingens IT-avdelningar har upplevt att det är svårt att konfigurera systemet, det vill säga göra inställningar.

Landstingsöverläkare Leif Lyttkens, som har lett Uppsalalandstingets övergripande Cosmicprojekt, avvisar däremot kritik mot hur upphandlingen av systemet gått till. Enligt hans rapport har primärvårdens personal hela tiden varit delaktig i kravspecifikation och utvärdering – och förordat systemet. I början av maji år gav Kommunal, SKTF, Vårdförbundet och Läkarförbundet i uppdrag till LO:s IT-bolag Usersaward att undersöka vad problemen bottnar i. Cosmic levereras av Cambio, ett företag i Linköping.

Läs också: Datasystemet knäckte vårdpersonal