Norska LO kräver att lönerna i byggsektorn i hela landet upphöjs till lag. Den heta norska ekonomin drar till sig arbetare från Östeuropa. Men deras löner är ofta en tredjedel av de norska.

Inte bara LO i Norge utan också regeringen lovar en offensiv kamp mot social dumpning. Till Norge har mer utländsk arbetskraft kommit än till något annat nordiskt land. Inte minst byggmarknaden drar eftersom det byggs överallt i Norge.

70.000 arbetstagare från de nya EU-länderna i Öst- och Centraleuropa har fått arbetstillstånd i Norge efter utvidgningen för två år sedan, enligt uppgifter från facken. Främst väljer polska, lettiska och estniska arbetare Norge. De behövs och de är välkomna, enligt både regering och LO. Men de arbetar på löner och arbetsvillkor som ingen norrman skulle acceptera.

I Norge finns en lag som gör det möjligt att allmängiltigförklara avtal så att de blir rättsligt bindande.
– I dag är byggavtalen allmängiltigförklarade i områden runt Oslo och Bergen. Nu önskar LO en utvidgning till hela landet, säger förhandlingschef Knut Bodding, norska LO.

Statsminister Jens Stoltenberg har i tal på första maj lovat en handlingsplan mot social dumpning med bättre sanktionsmöjligheter för yrkesinspektionen, ID-kort i byggnäringen samt kontroll av in- och uthyrning av arbetskraft. Den lägsta minimilönen för byggnadsarbetare utan yrkesutbildning är 140 svenska kronor. De utländska arbetarna får ofta nöja sig med 60 till 70 kronor, enligt Vidar Grönli, informationschef på Fellesförbundet, där byggnadsarbetarna är organiserade. Det senaste exemplet är 26 polska montörer som fick 57 kronor i timmen. De arbetade tio timmar per dag under hela påskhelgen utan ob-tillägg eller övertidsersättning.

Läs också: Lönegap kan leda till strejk i Norge