Fel att skattepengar går till Svenskt Näringsliv genom att statligt ägda företag är medlemmar där. Så tycker de flesta, enligt en opinionsundersökning från IF Metall.

1.000 personer har svarat på om det är rätt eller fel att Svenskt Näringsliv får del av pensions- och skattepengar som sedan används för en borgerlig valseger. Enligt frågorna får organisationen dels skattepengar genom att statligt ägda medlemsföretag betalar medlemsavgifter, dels pengar från företag som ägs av olika fonder där våra pensionspengar finns. En majoritet av de tillfrågade tycker att det är fel. 58 procent är mot att skattepengar används på detta sätt och 61 procent är mot att pensionspengar gör det. En femtedel tycker det är rätt i båda fallen.

Enligt undersökningen, som genomförts av opinionsföretaget Opus, tycker fler kvinnor än män att det är fel.
– Vi är inte ute efter att sätta munkavel på Svenskt Näringsliv. Men vi tycker att det ska framgå att de stödjer de borgerliga, och att det är befogat att fråga sig om skattepengar ska stödja ena sidans politiska arbete, säger Stefan Löfven, förbundsordförande på IF Metall.
När det gäller att fackavgifter till IF Metall går till socialdemokraterna tycker han att det finns en skillnad eftersom det ligger demokratiskt fattade kongressbeslut bakom.

Regeringen har nu tillsatt en utredning för att pröva de statliga bolagens medlemskap i Svenskt Näringsliv och olika arbetsgivar- eller branschorganisationer. Utredningen ska också komma med förslag på alternativa lösningar för bolagen. Skulle resultatet bli att de lämnar Svenskt Näringsliv förlorar organisationen 60 miljoner i medlemsintäkter.
Upptakten till utredningen är bland annat att Svenskt Näringsliv beslutat ska finansiera en prövning av Vaxholmsfallet på EU-nivå.
– I en rättstat borde det vara självklart att det står var och en fritt att agera som Svenskt Näringsliv nu gör, skriver Jan-Peter Duker, vice vd för organisationen, i en kommentar till att regeringen tillsatt utredningen.