Hot, våld och rån mot bussförare blir ett allt större problem. Orsaken är att det finns kontanter i bussarna. Kommunal arbetar för att minska kontanthanteringen och i förlängningen få bort den helt.

– Vi måste koncentrera oss helt på kontanthanteringen, säger Peter Larsson, ombudsman på Kommunal som särskilt avsatts för att arbeta med bussförarnas arbetsmiljö.

Det händer en del som Peter Larsson hoppas ska förbättra läget. I Östergötland stoppade Kommunals skyddsombud kontanthanteringen vid tre tillfällen i början av 2006, efter fem rån. Arbetsmiljöinspektionen upphävde stoppen. Ett beslut som har överklagats av Kommunal. Nu ligger frågan på regeringens bord.
 
Fack, arbetsgivare, Arbetsmiljöverket och polisen ska mötas på regionala konferenser för att diskutera situationen, Kommunal planerar att utbilda sina skyddsombud i hur de kan använda sig av lagens möjligheter. Och Arbetsmiljöverket ska öka sin tillsyn.
I Stockholm har lokaltrafiken tagit ett första steg i när ett nytt taxesystem infördes den 1 maj. Enkelbiljetter som ska gälla inom hela länet gör att det blir mindre pengar hos förarna.