Tyst kunskap finns överallt. Tyst kunskap finns i alla yrken. Tyst kunskap är inte tyst i egentlig mening eftersom den märks. Men den kan vara svår att skriva ner i läroböcker.

Den handlar om att ha gott omdöme, intuition och öppna sinnen, och att koppla ihop teori med praktik. Redan under studierna på Göteborgs universitet tyckte Ingela Josefson att det fanns för lite koppling mellan undervisningen och verkligheten.
– Där sågs verkligheten som tillämpad teori, och därmed som underordnad.
Ingela Josefson har arbetat med och forskat om arbetsliv och tyst kunskap i 25 år. Hon är språkvetare i grunden och sedan 2003 rektor för Södertörns högskola.

Men vad är då tyst kunskap?
– Stora delar av vår faktakunskap och vårt yrkeskunnande kan vi beskriva, men det finns andra delar som vi bara kan visa i handling eller genom exempel. Den aspekten på yrkeskunnande kallar vi tyst kunskap.

Ingela Josefson berättar om när hon ledde en utbildning för undersköterskor. En undersköterska, Elsa, med lång yrkeserfarenhet, skulle berätta om sina arbetsuppgifter.
– Jag har inga särskilda arbetsuppgifter, sa Elsa.
– Men vad gör du på jobbet då? undrade resten av gruppen.
– Jag avgör om de som kommer in akut på sjukhuset behöver vård direkt eller om de kan vänta, sa Elsa.
– Men det är ju ett oerhört avancerat jobb med ett fruktansvärt ansvar! sa de andra.
– Det tycker jag inte. Det kan väl varenda kotte.
– Hur gör du då?
– Jag tittar till exempel på ansiktsfärgen och ögonen eller känner på lukten, sa Elsa.

– Det här är ett bra exempel ur LO-perspektiv. Elsa tyckte att eftersom hon inte hade någon formell utbildning, bara folkskola, var det ingen riktig kunskap. Det här är ett bra exempel på hur viktig tyst kunskap är. Men i vårt samhälle räknas den inte som kunskap, säger Ingela Josefson.

När Ingela Josefson arbetar med utbildningar försöker hon fånga den tysta kunskapen genom att kursdeltagarna skriver berättelser om problem och dilemman de stöter på i sina arbeten.
– Berättelserna handlar nästan alltid om att kursdeltagarnas omdöme sätts på svåra prov.
 
Ingela Josefson betonar att teoretiska studier är viktiga för att fördjupa förståelsen av det man har praktisk erfarenhet av, men de kommer inte först.
– För mig är det berättelsen som lyfter fram den tysta kunskapen. Den blir synlig med berättelsens hjälp.

FAKTA: Detta är tyst kunskap
• Går att beskriva i exempel eller berättelser.
• Är svår att beskriva med rena fakta.
•  Finns hos alla, men är vanligare i sociala yrken.
• Går inte att ersätta med datorer.
• Handlar om att använda omdöme, intuition och sinnen.
• Det gäller inte bara att veta att och veta hur, man måste också veta när man ska göra något, eller avstå från att göra något.

Läs också: Här möts teori och praktisk erfarenhet