Skolorna har bannlyst rökrutorna. Nu kommer de tillbaka i arbetslivet.

Rökarna blir utkörda på tre av fyra arbetsplatser – och på en del ställen duger det inte att stå och drälla med cigaretten var som helst. Rökning ska ske på särskilt anvisad plats. Några arbetsplatser håller rökarna med inglasade rökkurer under tak.

Bara på var femte arbetsplats är rökning tillåten inomhus, främst inom industrin. Ett par röster i LO-opinion berättar att ”rökburarna” inomhus ska stängas och att rökarna ska ut i friska luften.

I somras blev det förbjudet att röka på krogen. Kriminalvården är på väg att förbjuda rökning inomhus. Och nästa debatt gälla rökförbud hemma hos gamla på servicehus, för vårdpersonalens skull.

Lena Rundqvist, undersköterska på Eklunda servicehus i Söderhamns kommun, berättar att ett rökförbud infördes den 1 januari i år, men förbudet har inte genomförts i praktiken. Flera andra anställda i hemtjänst och äldrevård tar upp samma problem. Åsikterna går isär om rökförbud eller inte.

Het fråga
Rökning väcker starka känslor. Så här kan det låta:

– När rökaren tar sin rökpaus ska jag få ta en ”fruktpaus” – annars ska det vara rökförbud.

– Högre lön till de som inte röker. Rökarna styr hela vår arbetstid. När man ber om hjälp får man svaret: ”Jag ska bara ut och ta ett bloss först”.

– Jag önskar att det vore rökförbud i hela samhället så att man slapp andas in skiten någonstans.
Det är den ena sidan. På den andra sidan finns de som talar om en ”häxjakt” på rökare – men inte rökarna själva. Ingen av dem talar i egen sak.

Till sist en nostalgisk röst:

– När vi rökte på min arbetsplats hade vi rökrum. Där var även icke-rökarna. Det var det roligaste stället på stugan.