Visst går det att bli frisk på jobbet. För första gången visar en studie att meningsfullt arbete förbättrar hälsan.

Inflytande över ett arbete som känns meningsfullt kan vara rena hälsopillret. Särskilt om stämningen på arbetsplatsen är bra.
– Det här är väldigt positivt för arbetsgivare och facket. Med en bra arbetsmiljö kan personalen faktiskt bli friskare, säger Hanna Arneson som gjort studien vid Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilring, Linköpings universitet.
 Fö
Ett tusental offentliganställda i Mellansverige har själva uppskattat sin hälsa och hur mycket empowerment de har på arbetsplatsen. I jobbsammanhang handlar empowerment om inflytande, självbestämmande, meningsfullhet och kompetens.

På två år blev de som tyckte att de hade mycket empowerment friskare än dem med lite. Utbrändheten var också mindre.
Resultatet gäller både män och kvinnor, men för kvinnor som dessutom hade stort socialt stöd på jobbet blev hälsoeffekterna ännu tydligare. De kände mindre smärta, hade bättre allmän hälsa och mer psykiskt välbefinnande och vitalitet.
– En förklaring är att männen kanske tar längre tid på sig att förändra sin hälsostatus. Men jag kan inte dra för stora växlar på det här utan att forska ytterligare, säger Hanna Arneson.

Tidigare forskning har framförallt fokuserat på hur människor kan bli sjuka av sin arbetsplats.