Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har efter en granskning hittat brister hos 29 av 36 a-kassor.

Kassorna kritiseras för att rutinerna för fackligt och icke fackligt anslutna medlemmar skiljer sig åt, skriver Dagens Arbete. Icke fackanslutna kan till exempel råka ut för att a-kassan låter bli att skicka en betalningspåminnelse, eller skickar färre än vad de gör till dem som är med i facket. Något som kan resultera i förlorat medlemskap.

Också betalningssätten kan skilja sig åt. Icke fackanslutna tvingas i en del fall betala hela avgiften på en gång, medan medlemmarna kan dela upp betalningen månadsvis.

– Principiellt gäller att man ska vara medlem på lika villkor, vi har påtalat felen för a-kassorna och väntar nu på deras svar innan vi fattar beslut om hur vi ska gå vidare, säger Bo Lundgren, enhetschef på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, till LO-Tidningen.

Däremot är det tillåtet att ta ut olika avgifter för fackanslutna och icke fackanslutna om det kan motiveras. Bland annat kan den administrativa kostnaden för dem som inte är med i facket vara högre.