För första gången lägger de borgerliga partierna fram en gemensam budgetmotion. Samtidigt ska fyra egna motioner värna om partiernas särart. Rejäla skattesänkningar är huvudkravet i den gemensamma motionen.
 
Inkomstskatten bör sänkas med 37 miljarder kronor det första året, enligt alliansens gemensamma motion, och företagsskatterna bör sänkas med 15 miljarder kronor. Nytt är att arbetsgivaravgifterna också bör sänkas inom tjänstesektorn, enligt den borgerliga alliansen.

Som finansiering för dessa stora skattesänkningar vill de borgerliga partierna försämra sjukförsäkringen och arbetslöshetsersättningen genom att höja egenavgifterna.

Moderat arbetslinje
Denna linje är den sanna arbetslinjen, enligt moderaterna, som får ut fler människor i arbete.

– Vi har överskott i statsfinanserna, men det går inte bra för alla svenskar, sa Fredrik Reinfeldt på presskonferensen om den borgerliga budgetmotionen.

– Tvärtom har vi ett starkt och växande utanförskap på arbetsmarknaden. Vi tror att det ger en dubbel effekt om man både sänker inkomstskatterna och får bidragssystemen att fungera som det var tänkt från början och är övertygade om att det kommer att öka sysselsättningen, sa han.

Dyrare a-kassa
Den borgerliga alliansen vill också avskaffa skattereduktionen på a-kasseavgiften. Efter 300 dagar ska ersättningen upphöra och de arbetslösa i stället föras över till alliansens jobbgaranti.

Enligt IF Metall skulle dessa förslag kraftigt försämra för LO:s medlemmar.

Den genomsnittlige medlemmen i IF Metall skulle få en avgiftshöjning till a-kassan på 324 kronor i månaden, vilket motsvarar en höjning med 142 procent.

Lönedumpning
Den bortre parentesen i a-kasseförsäkringen skulle också innebära att en arbetslös efter 300 dagar måste acceptera en ersättning på 65 procent av sin tidigare lön och kunna tvingas ta jobb som ger motsvarande drygt 50 procent av den tidigare lönen.

– Om arbetslösa tvingas acceptera jobb för halva den avtalsenliga lönen sätts kollektivavtalen ur spel. Det öppnar för låglönekonkurrens, det vill säga lönedumpning. Därför ligger det i alla löntagares intresse att arbetslösa har en rimlig ersättning, säger IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfven.