Statsanställda fick en mindre lönehöjning än såväl privatanställda som dem som jobbar kommunalt under förra året. Dock lyckades kvinnorna i den statliga sektorn betydligt bättre än sina manliga kollegor.

Statistiska centralbyrån presenterade i dag, fredag, löneutvecklingen från februari 2005 till samma period i år. Löneökningarna varierade från 1,9 procent till 2,9.

Statligt anställda: 1,9 procent upp, kvinnorna 2,4 och männen 1,7.
Kommunalt anställda: 2,9 procent upp.
Landstingsanställda: 2,8 procent upp.
Privatanställda arbetare: 2,5 procent upp.
Privatanställda tjänstemän: 2,6 procent upp.

Löneläget skiljer sig åt i de olika sektorerna. Bland offentliganställda tjänar de med statligt jobb mest när SCB räknar fram genomsnittslönen. De följs av landstingsanställda och sedan kommer de som har kommunalt jobb.

En privatanställd arbetare tjänar i snitt 122 kronor per timme, enigt statistiken från SCB. Kollegorna på tjänstemannasidan har i snitt 28.300 kronor per månad.