700.000 privatanställda tjänstemän har fått ett nytt pensionsavtal. LO begär nu höjda pensioner för arbetare, enligt parollen ”lika pension för lika arbete”.

Med det nya avtalet kommer tjänstemännens tilläggspension (ITP) att förändras i grunden. Hittills har pensionen utgjort tio procent av tjänstemannens slutlön. Det gäller för lön upp till 27.800 kronor i månaden. Ovanför taket har tilläggspensionen ersatt hela 65 procent av lönen.

Nackdelen har främst varit att arbetsgivarnas kostnader för pensionerna har växlat kraftigt beroende på hur hög avkastning pensionspengarna ger, och på ålderssammansättningen bland de anställda.
I det nya ITP-systemet betalar arbetsgivarna in en fast pensionsavgift motsvarande 4,5 procent av lönen under taket. För lön ovanför taket är pensionsavgiften 30 procent. Den anställde väljer själv vem som ska förvalta pengarna (dock måste minst hälften placeras i en traditionell pensionsförsäkring).

Pensionens storlek beror sedan på hur mycket pensionsavgifter den anställde har skrapat ihop och hur hög avkastningen blir. Risken för bakslag flyttas på så sätt från arbetsgivaren till den anställde.
Just ett sådant system har redan de privatanställda LO-medlemmarna. Men där avsätts bara 3,5 procent av lönen till pension. När tjänstemännen nu får ett likadant system, fast med högre pensionsavgifter, blir skillnaden i pensionsvillkor glasklar. Arbetskamrater som jobbar sida vid sida med exakt samma lön får olika pension beroende på om de är med i ett LO- eller tjänstemannaförbund.
– Vi kommer att begära förhandlingar med Svenskt Näringsliv för att få samma villkor för våra medlemmar, säger LO:s avtalssekreterare Erland Olausson.

Kostnad som sjunker
Det nya ITP-systemet  har tagit över tio år att förhandla fram. När Svenskt Näringsliv och PTK presenterade det på tisdagen framställdes det som ”historiskt”, och som en vinst för bägge parter.
Arbetsgivarna får fasta, förutsägbara kostnader för pensionerna. På lång sikt kommer kostnaden dessutom att sjunka med 20 procent, enligt Svenskt Näringslivs förhandlingsledare Jan-Peter Duker.
– Smolket i bägaren är att bara tjänstemän födda 1979 eller senare omfattas av den nya ITP:n. De äldre blir kvar i det nuvarande
systemet.

Trots lägre kostnad för arbetsgivarna bedömer PTK att pensionerna blir lika höga som i dag. Förklaringen är att pensionen börjar tjänas in vid 25 års ålder, inte vid 28 år som hittills. Pengarna hinner då förränta sig under fler år. För lika höga pensioner som i dag krävs tre procents årlig avkastning. Blir avkastningen högre så tillfaller pengarna den anställde, inte arbetsgivarna som hittills.
– Dagens ITP-system har gjort det svårt för äldre tjänstemän att byta jobb, säger Lars-Bonny Ramstedt vid PTK. Nu får vi ett modernt, flexibelt system.
– Rättvisan ökar när vi får pension efter livslön. Pension efter slutlön är inte alltid bra, det har många tjänstemän bittert fått erfara då de fått nya arbetsuppgifter och lägre lön i 55-årsåldern.

FAKTA: Klyftan mindre
Gapet mellan arbetares och tjänstemäns pensioner blir inte så stort som det ser ut.
LO-medlemmar börjar tjäna in pension vid 21 års ålder, tjänstemän först vid 25. Tidigt intjänande pensionspengar har stor betydelse, bland annat därför att de hinner förräntas under fler år.
Enligt en preliminär beräkning som AMF Pension har gjort för LO-Tidningens räkning är arbetarnas 3,5 procent i pensionsavgift som tjänas in från 21 år lika mycket värt som cirka 4,3 procent i pensionsavgift från 25 års ålder. Skillnaden är alltså nästan noll!
Den viktigaste frågan för LO är i stället att fler och fler medlemmar har inkomst ovanför taket på 27.800 kronor i månaden, åtminstone under en del av livet. För en metallare betalar arbetsgivaren bara in 3,5 procent av lönen över taket till pensionen. För en Sifare med samma lön är pensionsavgiften 30 procent.