– Med industriavtalet har företagen fått balanserad löneutveckling. I gengäld skulle vi få mer sysselsättning – men arbetsgivarna har inte levt upp till sin del av avtalet.

Tvärtom har industrijobb försvunnit i hög takt, påpekar Lennart Olovsson, tidigare avtalssekreterare i Pappers som nu utreder vilken strategi förbundet ska välja i avtalsrörelsen nästa år.
Industriavtalet innehåller regler som ska ge smidiga löneförhandlingar och löneökningar som inte är högre än de i omvärlden. Syftet, som det formuleras i avtalets inledning, är att ”främja industriell utveckling, lönsamhet och konkurrenskraft. Därigenom ges en nödvändig förutsättning för att sänka arbetslösheten samt läggs en grund för god löneutveckling”.

Det syftet har arbetsgivarna delvis glömt, anser Lennart Olovsson.
– Industriavtalet bidrar till att det blir pengar över i företagen. Enbart i börsbolagen blev den samlade vinsten 400 miljarder kronor förra året. Sett över en längre period har vi arbetare fått en allt mindre del av det samlade resultatet.
– Mycket mer borde då gå till utveckling och investeringar. I stället stoppar ägarna pengarna i fickan – och gnäller över att det mesta i Sverige är fel.

Industriavtalet har bidragit till måttliga löneökningar. I kombination med låg inflation har resultatet blivit ökade reallöner. Bra, anser Lennart Olovsson.
– Men hur många arbetare har inte mist sina jobb under de här åren? Bara inom Pappers är de tusentals. De har inte märkt av någon reallöneökning. Det kanske behövs ett skarpare industriavtal, funderar Lennart Olovsson, med tydligare skrivningar om investeringar och sysselsättning.

För Pappers del tror han på en hård avtalsrörelse när det nuvarande avtalet löper ut våren 2007. Flera laddade frågor måste lösas.
Kanske viktigast är frågan om när utomstående arbetskraft får tas in på pappersbruken. Sedan 30 år innehåller Pappers avtal en rekommendation, som säger att arbetsstyrkan vid varje bruk ska vara stor nog för den normala driften och underhållet.
När Bäckhammars bruk i Kristinehamn anlitade ett utomstående företag för sin virkeshantering protesterade facket. Men

Arbetsdomstolen konstaterade att rekommendationen inte är bindande.
– Det måste den bli, säger Lennart Olovsson. Annars kan våra medlemmar splittras på hundratals företag, med minskad facklig styrka och pressade löner som följd.

FAKTA: Pappers chefsstrateg
Lennart Olovsson slutade som avtalssekreterare i december 2005 efter en konflikt med Pappers förbundsordförande Sune Ekbåge om hur det fackliga arbetet ska bedrivas. Lennart Olovsson skulle arbeta på distans från hemmet, men stå till förfogande i förhandlingar.
Ett extra förbundsmöte i mars beslutade att ge Lennart Olovsson uppdraget att utreda vilken strategi Pappers ska välja och vilka medel som krävs för att nå målen i avtalsrörelsen 2007. Han ska lämna sin rapport till det ordinarie förbundsmötet i november.
De kommande tre åren ska 2.000 jobb på Pappers arbetsplatser rationaliseras bort.
– I avtalsrörelsen måste vi utverka mycket bättre stöd till dem som sägs upp, säger Lennart Olovsson. Ett exempel kan vara kraftigt förlängda uppsägningstider. Vi har redan sex månaders extra uppsägningstid för dem som fyllt 55. Den regeln kan byggas ut.