Europafacket kritiserar starkt kommissionens sätt att tolka utstationeringsdirektivet.

– De gästande företagen måste företrädas av någon som är behörig att teckna kollektivavtal och företräda företaget, säger Dan Holke, chef för LO-TCO:s Rättsskydd.
I samband med att kommissionen presenterade sitt omarbetade förslag till tjänstedirektiv presenterades också ett meddelande med en tolkning av utstationerngsdirektivet, det direktiv som slår fast att värdlandets lagar och kollektivavtal ska gälla företag som rör sig över gränserna.

Kommissionen betonar att det är mot EU-rätten och ett konkurrenshinder att kräva att representanten för gästande företag ska vara folkbordförd eller bosatt i det land företaget gästar. Det räcker med att en av arbetarna eller en arbetsledare utses till kontaktpersoner.
– Facken kräver inte heller någon som är bosatt i landet. Men representanten ska vara behörig eftersom det är viktigt i länder vars arbetsmarknader regleras av kollektivavtal, säger Dan Holke.

Kommissionens tolkning tar inte hänsyn till systemen i de nordiska länderna, främst Sverige och Danmark, anser de fackliga företrädarna. I det ursprungliga förslaget till tjänstedirektiv fanns förbud mot att kräva en representant. Men det förbudet finns inte längre kvar i den senaste versionen.
– Det verkar som att kommissionen inte riktigt förstår sig på de nordiska länderns kollektivavtalssystem. En snäll tolkning av det senaste utspelet är att det handlar om missförstånd, säger Dan Holke.