Löntagarnas mänskliga rättigheter kränks av att de tvingas till medlemskap i ett fackförbund, enligt en dom från Europadomstolen från januari.

I slutet av förra veckan, vecka 16, tog därför den danska riksdagen, folketinget, en ”lag om föreningsfrihet”. Den innebär att arbetsgivarna inte längre kan tvinga arbetssökande att gå med i ett speciellt fack för att få anställning.
Så kallade organisationsklausuler i avtal som arbetsgivare och fack kommit överens om är inte längre tillåtna. Sådana avtal har funnits lika länge som fackförbund funnits.

I Danmark berörs omkring 220.000 löntagare. De är anställda hos oorganiserade arbetsgivare men tvingas med i ett speciellt fack för att omfattas av avtalsbestämmelser.
– Ännu har inte någon medlemsflykt synts till. Många går säkert med i ett fack ändå för att få avtalsenliga löner. Men friheten att stå utanför en organisation är nu balanserad mot rätten att organisera sig, säger Jens Kristiansen, professor i arbetsrätt vid Köpenhamns universitet.

Danska LO är inte helt positivt till lagen om föreningsfrihet. Den får negativ betydelse för överenskommelser med oorganiserade arbetsgivare, anser Tine Aurvig-Huggenberger, vice ordförande. Fler riskerar att få löner under de avtalsenliga.