En och en halv årslön plus 50.000 kronor och några goda råd på vägen. Det är Ericssons bud till de anställda i åldrarna 35 till 50 år som varit på företaget för länge och som nu ska bytas ut.

Efter år flera år av nedskärningar har Ericssons personalomsättning sjunkit och är nu mindre än en procent. Det har i sin tur lett till att det naturliga flödet av nya idéer och ny kompetens stannat upp. För att få bukt med problemet erbjuder sig företaget att köpa ut de anställda som tillhör Ericssons största åldersgrupp, medelåldern.

– Det är inte alldeles glasklart vilka som kommer att få sina ansökningar beviljade. På sina håll har nog företaget identifierat övertalighet och det försöker man nu reglera samtidigt som man vill ha in ny kompetens, säger Jan Hedlund, koncernfacklig ordförande för IF Metall.

Han har känt till omorganisationen i en månad och väntar nu på att se vilka som kommer att nappa på erbjudandet.
– Jag räknar med att det blir de som ligger precis vid den nedre åldersgränsen och som har hyfsad kompetens för att kunna söka sig vidare och få nytt jobb.

Om fördelningen mellan tjänstemän och arbetare vill han inte sia.
– Jag skulle bli väldigt förvånad om det är 50–50 över lag, däremot kan jag tänka mig att det blir det på de ställen där det finns både och, säger Jan Hedlund.

Totalt finns det 21.000 anställda på Ericsson Sverige som är mellan 35 och 50 år. Av dem får 80 procent erbjudandet om att sluta. Men bara 1.000 kommer att få sin önskan igenom och de ska sedan ersättas av endast 300 nyanställda.
– Jag tror att det i stor utsräckning kommer att bli en orättvisa i hur det här kommer att fördelas. Det här är ett skott i mörkret, konstaterar Jan Hedlund från IF Metall på Ericsson.

Efter sommaren avgörs det vilka anställda som Ericsson Sverige väljer att köpa ut.