Efter tre månaders socialt kaos är Frankrike tillbaka i en mer normal lunk. Ett åtgärdspaket har ersatt de hårt kritiserade ungdomskontrakten.

Det nya åtgärdspaketet innehåller statliga subventioner och skattelättnader till företag som anställer unga arbetslösa samt ger dem utbildning och jobbträning.
Paketet riktas mer snävt till unga som inte är så kvalificerade. I själva verket är det gamla åtgärder som dammats av och som ska prövas på nytt. Den provanställning på två år som innebar att arbetsgivaren kunde säga upp utan motivering finns inte alls kvar.
Båda kamrarna i parlamentet, nationalförsamlingen och senaten, har röstat för åtgärdspaketet. President Jacques Chirac ska utfärda den nya planen innan den kan träda i kraft.

– Den väg som regeringen nu stakat ut är betydligt mer positiv, säger Thierry Dedieu, internationell sekreterare på CFDT, en av de största fackliga organisationerna i Frankrike.
Det viktigaste för CFDT var att få bort ungdomslagen, något som lyckats med hjälp av stora demonstrationer och strejker över hela Frankrike.
– Vi vill att subventionerna riktas mot arbetslösa ungdomar som har högst två års universitetsstudier bakom sig.  De som har högre utbildningar är oftast inte arbetslösa så länge och är inte så många, säger Thierry Dedieu.

För tillfället ”lutar vi oss tillbaka en smula” för att hämta kraft och hitta nya lösningar. Facken ska inom kort börja förhandlingar med arbetsgivarna om hur de nya åtgärderna ska hanteras, enligt Thierry Dedieu.
Arbetsmarknadens parter samt ungdoms- och studentorganisationerna blev den här gången tillfrågade innan det ny ungdomspaketet lades fram för parlamentet.
Under två dagar samlade premiärminister Dominique de Villepin ihop organisationernas ledare i en kommission där det nya förslaget kunde diskuteras.
– Regeringen är mer angelägen nu att konsultera parterna, säger Thierry Dedieu.

Strejk enda utvägen
Annars är det främst genom att protestera på gatorna och använda den generösa strejkrätten som fackföreningarna i Frankrike kan påverka arbetsmarknadspolitiken. Strejkrätten ligger fast förankrad i konstitutionen och innebär stora möjligheter till sympatiåtgärder. Regeringen vill att fack och arbetsgivare ska avtala om ”service minimum” på nationellt plan.
Parterna i tunnelbanan i Paris har i ett avtal kommit överens om att även vid strejk ska ett visst antal tåg gå. Resenärerna har rätt till åtminstone en minimal service.

Resultatet är positivt för parisarna, och regeringen hoppas nu på nationella avtal. Den franska center-höger regeringen har tidigare drivit igenom uppluckringar av anställningsskyddet. I augusti förra året infördes speciella anställningskontrakt för småföretag, med mindre än 20 anställda, som innebär provanställning i två år.
De första fallen med personer som anser sig vara felaktigt uppsagda är på väg till Arbetsdomstolen för prövning, uppger Carl-Michael Gräns, svenska ambassaden i Paris.

Regeringen uppger att cirka 400.000 småföretagarkontrakt har kommit till sedan augusti förra året och därmed bidragit till att arbetslösheten pressats tillbaka.
Med det utfallet i ryggen föreslog regeringen de ungdomskontrakt som skapade kaos i Frankrike i flera månader.
Den politiska oppositionen anser att dessa arbetstillfällen skulle ha kommit till också med andra kontrakt utan att luckra upp anställningsskyddet.