På 1960-talet installerade försäkringsbolaget Thule två sammankopplade datorer på sitt kontor i en jättelik glasad datahall. Tillsammans hade de en minneskapacitet på 10.000 ord och sköttes av en handfull personer. I dag ler vi lite åt storleken och den klena prestandan, men då representerade datorerna höjden av teknisk utrustning. En omständighet som man ville föreviga.

Och nu återfinns bilden av stordatorn i Centrum för Näringslivshistorias fotobok – Bankfolk, blåställ och butiksbiträden, (red: Anders Gidlöf, B Wahlströms) som presenterar gångna tiders arbetsplatser i Stockholm mellan 1892 och 1972. Via dem berättas vår nutida historias framgångssaga.

Det handlar om förändringar. Att arbetskraften dominerades av män hörde tiden till, även om en del kvinnor också förekommer här, antingen som fabriksarbeterskor, kontorister, telefonister eller affärsbiträden. Arbetsmarknaden var ytterst begränsad för kvinnor och inte förrän i slutet av 30-talet avskaffades till exempel förbudet att anställa de som var gifta.
Många verksamheter uppstod och försvann, liksom spåren efter dem. Handeln och nöjeslivet växte. Bilen gjorde sitt intåg och tekniken fick allt större betydelse i produktionen. Redan på 30-talet nådde industrin sin kulmen i Stockholm och började flytta ut till andra delar av landet. Rivningsvågen svepte över stan mer än en gång.

Bland industrier, restauranger, byggen, affärer, varv med mera växer åsynen av en expansiv nation fram som går från klassamhälle och fattigdom mot välstånd och jämställdhet. Därför är Bankfolk, blåställ… inte bara en angelägenhet för nostalgiska stockholmare.

Nästan alla fotograferna är anonyma, vilket säger en del om fotografens status före 1970. Fast några välbekanta namn dyker ändå upp, som K W Gullers, C G Rosenberg, Harry Dittmer och Lennart af Petersén. Men alla bilderna är tagna på uppdrag av företagen, för det mesta av deras egna fotografer. Det har naturligtvis präglat resultaten, så att arbetsplatsen framställts i positiv dager. Bullriga, skitiga och riskfyllda arbetsmiljöer har gallrats bort till förmån för uppställningsbilder av en mer friserad verklighet.

Eva Dandanelle
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen