Apropå krav på språktester och andra liberala förlöpningar ligger det nära till hands att åberopa exemplet USA. Dess immigranter i slutet av 1800-talet erbjöds gratis mark att förädla.

Tio procent av USA:s yta bebyggdes och odlades tack vare denna lag, signerad Abraham Lincoln. Också dagens invandrare och flyktingar, som den somaliska enklaven i Minnesota, finns i ett sammanhang som utgör ett spännande exempel på integration och arbetsmarknadspolitik.

I sin bok Somalier i Minneapolis – en dynamisk affär (Zufi) berättar Benny Carlson, docent i ekonomisk historia, att sysselsättningsgraden bland de 25 000 somalierna i delstaten är nästan dubbelt så hög som graden för somalierna i Sverige. Här berättar amerikanska somalier om sina drömmar, och det slår läsaren att medan somaliern i Minnesota vill starta en snabbmatskedja, nöjer sig hans broder i Sverige med att ta hand om ett gatukök.  

En förklaring till enklavens framgångar är, skriver Carlson, att den här delen av USA har den kanske mest utvecklade välfärdsstaten.
I denna Minnesotamodell finns ingen motsättning mellan arbetslinje och kontantlinje. Delstaten är ingalunda främmande för att dela ut bidrag. För att ta emot offentliga pengar behöver ingen genomgå språktester. På arbetsplatserna skrivs varningsskyltar på flera språk.

Kvinnor utan yrkeserfarenhet kan få arbetspraktik och samtidigt leva på socialbidrag. För den som mår psykiskt dåligt av krigsupplevelser finns möjlighet att under sju år få ett bidrag, kallat SSI (Supplemental Security Income) på 570 dollar i månaden. Om flyktingen blir amerikansk medborgare kan han eller hon få bidraget hela livet ut.

Om jobbet ligger för långt från bostaden, är det inte fråga om att öppna busslinjer. Nej, arbetstagaren får bidrag till att köpa bil.
”Där det är mer folk finns det större efterfrågan vilket leder till större utbud”, konstaterar företagaren Omer Hassam.
Mängden arbete är inte konstant. När en person får jobb, genererar individen jobb för ytterligare personer i det ekonomiska kretsloppet. Men många inflyttade i Sverige upplever ett förbud mot att försörja sig. Parollen ”Arbete åt alla” låter som ”Arbete åt andra”.

Jan-Ewert Strömbäck
Frilansjournalist
Maila redaktionen