SISTA ORDET. Den franske premiärministern Dominique de Villepain, av många utpekad som den franska högerns presidentkandidat nästa år, har framkallat ett våldsamt ungdomsuppror, en ungdomsrevolt som dessutom fått det franska fackets stöd.

Bakgrunden är att den franska regeringen vill driva igenom en lag som gör att franska arbetsgivare utan motivering kan säga upp ungdomar under 26 år.  de Villepain försvarar idén med att arbetsgivarna inte vågar nyanställa ungdomar eftersom det är för svårt att bli av med dem.

Argumentet har inte övertygad den franska opinionen. Liksom i Sverige finns i Frankrike gott om tillfälliga vikariat, prov- och projektanställningar. Liksom i Sverige missbrukas dessa anställningsformer av oseriösa arbetsgivare. Den nya lagen ses därför som ännu ett sätt att trycka till ungdomar, idag är den franska ungdomsarbetslösheten över 20 procent.
Miljontals franska gymnasister och studenter anser lagen vara det slutliga beviset på att regeringen betraktar dem som andra klassens medborgare. En våg av demonstrationer har svept över landet, en del har lett till våldsamma konfrontationer mellan ungdomarna och polisen.

Konflikten trappades upp i veckan när de franska facken slöt upp bakom ungdomarnas protester. I nästa vecka har facken utlyst landsomfattande strejker. I takt med att protesterna tilltagit har popularitetssiffrorna fallit i botten för den franska regeringen. Det beror inte bara på att fransmännen sympatiserar med ungdomarnas krav. Det beror även på att ungdomslagen ses som ett förebud om hårdare arbetsrättslagar över hela linjen.

Farhågorna är inte obefogade. Sedan en tid tillbaka kan småföretag säga upp nyanställda utan särskilda skäl. Även för äldre som kommer från arbetslöshet har anställningstryggheten inskränkts.

Lägsta pengen
I Sverige har centerns Maud Olofsson nappat på den franska högerregeringens idéer om att ungdomar under 26 år ska berövas de rättigheter på arbetsmarknaden som gäller för andra. För någon tid sedan påstod hon att den franska regeringens ungdomslag var uppskattad bland fransmännen. Tycker hon det även idag? För detta utspel har Maud Olofsson fått mycket beröm av Svenskt Näringsliv. De övriga borgerliga partierna i den borgerliga alliansen har inte varit lika entusiastiska utan nöjt sig med att säga att Maud Olofssons idéer är intressanta.

Alliansen förbereder däremot ett annat attentat mot arbetslösa ungdomar. De vill ta bort studerandevillkoret i a-kassan, som innebär att ungdomar som inte lyckas få arbete efter avslutade studier i avvaktan på ett jobb kan få lägsta dagpennning från arbetslöshetsförsäkringen.

Omkring 40 000 ungdomar kommer därmed att stängas ute från arbetslöshetsersättning om de borgerliga vinner valet.
Den svenska borgerligheten tycker liksom den franska högern att ungdomars rättigheter behöver man inte bry sig om. Ännu har inte alla ungdomar insett allvaret, men när de gör det får nog alliansens företrädare det hett om öronen.