Svenska folket gör tummen ned för Maud Olofssons förslag om att avskaffa anställningsskyddet för ungdomar som är under 26 år. Det visar en Sifo-undersökning som vi låtit göra. Mer än hälften av svenskarna tror inte att en sådan åtgärd skulle ge fler jobb och sex av tio tycker att förslag som tas fram för att få in ungdomar på arbetsmarknaden ska öka anställningstryggheten istället för att minska tryggheten.

Centerpartiets ordförande Maud Olofsson presenterade för några veckor sedan ett förslag som innebar att ungdomar under 26 år skulle exkluderas från Lagen om anställningsskydd, Las. Ungdomarna skulle under sina första två år hos en arbetsgivare kunna sägas upp med omedelbar verkan. Med andra ord så vill Olofsson göra dagens ungdomar rättslösa. Syftet, enligt Olofsson, är att skapa fler jobb för unga människor.

Man blir dessvärre inte förvånad av att förslaget kommer från Maud Olofsson. Hon har de senaste åren lyckats profilera centern som det nya högerpartiet i svensk politik. Förutom detta dumma förslag har hon bland annat varit en stark anhängare av EU-kommissionären Bolkesteins förslag om ett nytt så kallat tjänstedirektiv. Listan kan tyvärr göras lång när det gäller Olofssons förslag på arbetsmarknadens område där centern bytt färdriktning.

Olofsson uppmanas lyssna
Glädjande nog tycker hennes väljare något annat. Vi lät Sifo ställa några frågor med anknytning till detta för att få reda på hur svenskarna uppfattar hennes förslag. Undersökningen visar på en stark kritik, inte minst bland hennes egna väljare. Frågan löd: ”Tycker du att det är ett bra förslag att försöka få in ungdomar på arbetsmarknaden genom att minska anställningstryggheten, eller tycker du att de förslag som tas fram måste värna anställningstryggheten?”
61 procent av svenska folket tycker att förslagen ska värna anställningstryggheten, 27 procent tycker att man ska minska anställningstryggheten och 12 procent är osäkra. Hela 50 procent av centerns egna väljare tycker att anställningstryggheten måste värnas, 28 procent ställer sig positiva till partiledarens förslag och 22 procent är osäkra. Maud Olofsson borde lyssna mer på sina väljare.

Olofssons syfte med förslaget var ju att få in fler ungdomar på arbetsmarknaden. Vi ställde också följande fråga: ”Det finns ett förslag till anställningsavtal för unga som innebär att man kan bli uppsagd med omedelbar verkan under de första två åren. Tror du att förslaget kommer leda till fler jobb för ungdomar om det införs eller tror du inte det?”
54 procent svarade att de inte tror att förslaget leder till fler jobb, 33 procent tror att det leder till fler jobb och 13 procent är osäkra. Även när det gäller slutsatsen att förslaget skulle leda till fler jobb har centerledningen svårt med sina egna väljare. 43 procent av centerväljarna tror inte att förslaget leder till fler jobb.

Byter håll
Sifo har i denna undersökning frågat 1 000 personer, slumpvis utvalda, under perioden 20-23 februari. Detta är alltså en så kallad statistiskt säker opinionsmätning. Man blir därför förvånad över resultatet i den så kallade LO-opinion, där ett antal fackligt förtroendevalda får svara på aktuella frågor. I LO-Tidningen för två veckor sedan redovisades att en majoritet av dessa personer trodde att centerförslaget skulle leda till fler jobb. I vår undersökning säger 64 procent av dem som är medlemmar i något LO-förbund att förslaget inte leder till fler jobb. Jag hoppas att inte vi inom fackföre-ningsrörelsen gör som Olofsson, tappar kontakten med våra medlemmar.

Det är nu viktigt att vi mobiliserar mot dessa krafter som vill öka orättvisan och klyftorna i samhället. Den här gången ska ungdomar
ställas mot oss som är lite äldre. Nästa gång Olofsson gör ett utspel är det någon annan grupp som ska ställas utanför. För det är precis vad detta handlar om. Att göra ungdomar rättslösa skapar otrygghet och utanförskap och garanterar inte ett enda nytt jobb. Vi har redan facit. De senaste åren har de mest osäkra anställningsformerna ökat dramatiskt, trots detta är ungdomsarbetslösheten fortfarande hög.

Ungdomar vill precis som alla andra ha trygga anställningar, bra kollektivavtal och behandlas rättvist. Vi ska därför gå åt andra hållet. Vi ska öka tryggheten på arbetsmarknaden – för alla, teckna bra och starka kollektivavtal och öka rättvisan i samhället. Alla ska med – så enkelt är det.

Janne Rudén
Förbundsordförande Seko,
Facekt för Service och Kommunikation
Maila redaktionen