REPLIK. För en tid sedan skrev vi en artikel där vi uttryckte oro över Svenskt Näringslivs utveckling och att partssamarbetet partipolitiseras. Det är beklagligt och i viss mån avslöjande att vare sig vd Urban Bäckström eller vice vd med ansvar för avtalsfrågor väljer att svara. Istället skickas nuvarande vice vd:n och förre informationsdirektören och kampanjmakaren Janerik Larsson fram.

Inom SN finns helt uppenbart en hel del medlemföretag som har blivit medlemmar för att i en konstruktiv dialog med de fackliga organisationerna få sina problem lösta. Vår artikel tog sin utgångspunkt i just den viljan till dialog för ett fortsatt aktivt partssamarbete också i framtiden. Många med oss hade säkert också förväntat sig ett seriöst svar på hur SN ser på alla de utmaningar som ligger framför oss.

Så blev det inte. Istället fastnar Larsson i en historiebeskrivning som är uppenbart politiskt färgad och menar att vårt utspel bara är ett ”politiskt spel för galleriet”. Han gör sig därmed skyldig till just det som vår artikel handlade om och som vi vill att parterna undviker. Partssamarbetet gynnas inte av en partipolitisering. Det är möjligt att det i politiken är alldeles för mycket spel för galleriet. Men i partsrelationerna bör det inte förekomma.

Det känns därför inte meningsfullt att bemöta hans historiska utvikningar. Hans inlägg är tyvärr ett underkännande av den roll som många av SN:s medlemsföretag förväntar sig att deras organisation bör leva upp till. Det är beklagligt.

Wanja Lundby-Wedin
LO:s ordförande

Erland Olauson
LO:s avtalssekreterare

Läs debattörernas första inlägg
Läs Janerik Larssons svar