… med Britta Sörman, lokalvårdare på Sjöängsskolan i Kalmar, som tillsammans med kommunens övriga anställda strax före jul fick en bjällra av kommunchefen med förklaringen att ”varje gång en medarbetare har gjort något bra ska en bjällra klinga”.

Använder ni bjällrorna?
– Nej, det gör vi väl inte. Vi är bara två lokalvårdare här och vi har alltid berömt varandra ändå. Lärarna brukar också ofta komma fram och säga att de är nöjda med städningen.

Har bjällrorna fått avsedd effekt?
­– Ja, vi får faktiskt mer beröm. Även om just vi inte använder dem ser man varje dag någon som har på sig bjällran och då blir man påmind om vad de är till för. Det pratas ofta om bjällrorna och om att vi ska komma ihåg att berömma varandra. De har också satt Kalmar på kartan.

Har någon tagit illa upp?
– Nej, inte som jag har hört. I början tyckte de flesta att det var en ganska larvig present. Sen började vi tycka att den var bra. Alla anställda ska också gå tre kurser på ett par timmar där vi ska diskutera hur vi ska få det bättre på jobbet, men också hur vi ska få Kalmar att bli en bättre stad och hur vi ska få turister att hitta hit. Till exempel har vi tagit upp den dåliga skyltningen för turister i Kalmar. 

Vad tror du att ni får i julklapp i år?
– Det har jag ingen aning om, men jag skulle gärna vilja ha en bok om Kalmar.

Lise-Lotte Lindgren