NY BOK. Marxisten Immanuel Wallerstein är en av globaliseringsmotståndarnas främsta ikoner vid sidan av Noam Chomsky och Naomi Klein. I akademiska kretsar är han kanske mest känd för sina koloniala studier där hans idéer kring centrum och periferi haft stort inflytande. Denna analys framhåller hur västvärlden exploaterar de forna kolonierna som billiga råvaruproducenter och som marknad för dess färdiga produkter.

Hans senaste bok, Utopistik – Historiska val för det tjugoförsta århundradet utgörs av redigerade föreläsningsanteckningar. Enligt Wallerstein har motsättningen mellan kapital och arbete nu nått vägs ände; vi står därmed inför ett historiskt val mellan fortsatt ”ohämmad kapitalackumulation” och en mer förnuftig världsordning med ökat folkligt inflytande och rättvisare fördelning av jordens resurser.

Det må så vara. Men det hade varit intressant att få mer kött på benen när det gäller påståendet att arbetarna globalt vinner alltmer mark på kapitalets bekostnad. För vid första påseendet tycks det motsatta vara fallet.
Vad gäller ryktet om kapitalismens snara död har det gång på gång visat sig överdrivet; tvärtom har den efter varje kris rest sig upp ur askan som Fågel Fenix (dock ofta med statens hjälp, vilket nyliberala tänkare gärna glömmer). Men att ett system överlevt betyder inte nödvändigtvis att det är moraliskt överlägset
Wallerstein skissar på ett samhälle med små självstyrande enheter där vinstintresset hålls i schack, en idé som kommer ganska nära anarko-syndikalismens ideal.

Här hade Wallerstein kunnat bemöta skeptikerna mer utförligt; han berör endast flyktigt hur produktionen skall organiseras för att inte köra fast som fallet var i de gamla kommuniststaterna.
Sammanfattningsvis känns Wallersteins bok väl tunn för sitt ambitiösa ämne och den väcker också betydligt fler frågor än den besvarar.

Titel: Utopistik – Historiska val för det tjugoförsta århundradet
Författare: Immanuel Wallerstein
Översättning: Daniel Berg
Förlag: Vertigo förlag

Svante Karlsson
Frilansjournalist
Maila redaktionen