Skandias före detta vd Lars-Eric Petersson står nu inför rätta om det generösa bonusprogrammen på Skandia. De olika bonussystemen till de höga cheferna kostade sammanlagt aktieägarna upp mot fyra miljarder kronor.

Men i skuggan av detta väljer ännu fler företag att införa vidlyftiga bonussystem för sina höga chefer. Idag finns cirka 400 bonusprogram med optioner eller aktier. De kostar aktieägarna cirka tio miljarder kronor. Enligt Nordic Investor Services, som kartlägger alla aktierelaterade bonusprogram, kommer ytterligare 50-100 nya bonusprogram att införas under våren.

Michael Treschow, ordförande för Svenskt Näringsliv, går ut i SVT:s Rapport och uppmuntrar till dessa vidlyftiga bonusprogram och påstår att det hjälper cheferna att fokusera på de givna målen. Vi löntagare förväntas utföra vårt arbete utan några generösa bonussystem, annars är det någon annan som tar vår plats. Men cheferna däremot måste betalas ännu mer för att de ska utföra sitt arbete. Detta rimmar väldigt illa.

Hot mot konkurrensen
Samtidigt skriver Jan-Peter Duker, vice vd för Svenskt Näringsliv, på Svenskt Näringslivs hemsida att löneökningen som Medlingsinstitutet och Konjunkturinstitutet förutspår för de kommande två åren, är ett hot mot den svenska konkurrenskraften. och att arbetskraftkostnaderna redan idag är högre i Sverige än i de övriga EU-länderna.

De säger emot varandra. Ena stunden säger Treschow att det är okej med höga bonussystem. Detta försämrar inte konkurrenskraften utan tvärtom. Löneökningar försämrar däremot konkurrenskraften, enligt Duker. Då kliar jag mig i huvudet. Vinsten blir alltid mindre oavsett om pengarna läggs på bonussystem eller på löneökningar.
Och med Dukers sätt att se på saken måste både bonussystem och löneökningar försämra svenska företags konkurrenskraft. Svenskt Näringsliv talar som vanligt med kluven tunga.

Slutsatsen är att de rika ska ha mer på både investeringarnas och löntagarnas bekostnad. Och de smulor som faller ner från de rika männens bord är redan för stora för löntagarna. De ska istället de höga cheferna glupskt mumsa i sig i form av bonussystem, för då kommer företagen att blomstra.

Christian Andersson
Metallare från Göteborg