I årets första nummer av LO-Tidningen frågade LO:s vice ordförande Leif Håkansson i ett öppet brev den borgerliga alliansen om den verkligen förstått effekterna av de omfattande besparingar i a-kassan som den säger sig vilja göra. Något svar har Leif Håkansson inte fått. Den borgerliga alliansens företrädare vill inte eller vågar inte föra en öppen diskussion om a-kassan. De föredrar att skamset tiga hellre än att inför väljarna försvara sina planer.

Väldigt få har ännu insett hur kraftiga försämringar alliansen förbereder. I sin senaste ekonomiska rapport slår de fast att dagpenningen efter 300 dagars arbetslöshet ska sänkas till 320 kronor. Det betyder att den långtidsarbetslöse efter skatt får ungefär 5 000 kronor i månaden. A-kassan omvandlas från en försäkring till fattighjälp.
Även den som råkar ut för en kortare tids arbetslöshet får räkna med försämrad ersättning. Alliansen vill maximera dagpennningen till 680 kronor och trappa ned ersättningsnivån till 70 procent. För anställda med en genomsnittlig lön betyder det ett inkomstbortfall om 7 000 kronor per månad vid arbetslöshet.

Den borgerliga alliansen vill också tvinga löntagarna att betala mer för en sämre försäkring. Avdragsrätten för fackavgiften ska slopas och egenavgiften i a-kassan höjas till 300 kronor. Det betyder att löntagarnas utgifter ökar med upp till 3 000 kronor per år.
Alliansens besparingar i a-kassan kommer framför allt att slå mot den hälft av befolkningen som tjänar under genomsnittet. De bättre avlönade kommer att klara sig bättre.

Lägre tjänstemän i skottgluggen
Skälen till detta är flera. Arbetslöshetsrisken i yrken med låg lön är mångfalt större än i yrken med hög lön och arbetslöshetsperioderna för högavlönade är i regel kortare. Inom de flesta avtal för höglönegrupper finns dessutom generösa omställningsförsäkringar som fyller ut a-kassan. Alliansens omstöpning av a-kassan har udden riktad mot dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden, tjänar under genomsnittet och löper störst risk att bli arbetslösa. Det är lägre tjänstemän och arbetare som oförskyllt drabbas av arbetslöshet som alliansen tänker bestraffa.

Hur klassegoistisk alliansens politik är inses om man betänker att a-kassan redan förlorat i värde på grund av att riksdagen efter 1990-talskrisen låtit bli att räkna upp försäkringen med inflationen. Följden av denna underlåtshetssynd har blivit att allt fler får ett otillräckligt inkomstskydd vid arbetslöshet.

Villkoren allt sämre
För många LO-medlemmar motsvarar försäkringen redan idag bara mellan 60 och 70 procent av lönen. Men skyddet måste bli
ännu sämre, enligt de borgerliga. Om alliansen får som den vill ska a-kassan för stora grupper sänkas till existensminimum.
Till skillnad från den borgerliga alliansen har socialdemokraterna insett att om a-kassan ska fungera som en omställningsförsäkring så måste nivån räknas upp. Partiet har därför utfäst sig att höja dagpenningen i försäkringen till 912 kronor. Det innebär att det stora flertalet arbetslösa är garanterade en ersättningsnivå om 80 procent.

Borgerliga politiker verkar anse att arbetslösheten egentligen är de arbetslösas eget fel. Men det blir inte fler jobb därför att villkoren för de arbetslösa blir sämre. De senaste årens arbetslöshet beror främst på en för låg efterfrågan i kombination med en snabb strukturomvandling, alltså på faktorer som de arbetslösa inte kan påverka.

Arbetslösheten kostar. Men det är en kostnad som vi i ett anständigt samhälle måste dela gemensamt. Det tycker inte den borgerliga alliansen. Deras uppfattning är att ju högre arbetslösheten är, desto mer av dess kostnader ska vältras över på de arbetslösa. Vid de tillfällen då många är behov av försäkringen, ska den urholkas för alla. I tider då solidariteten sätts på prov, då är de borgerliga de första att överge den. Det är alliansens budskap till väljarna.