NY BOK. August Strindberg skriver till Siri von Essen, Frida Uhl och Harriet Bosse. Hjalmar Bergman skriver till Stina Lindberg. Carl Jonas Love Almqvist till Maria. Även kvinnor som fått egna kapitel i Svenska kärleksbrev skriver påfallande ofta till kvinnor: Selma Lagerlöf till Sofie Elkam, Drottning Kristina till Ebba Sparre, Edith Södergran till Hagar Olsson. Vad detta betyder är jag inte utbildad nog att fastslå.

Kanske är kvinnor tröga, sena att förstå att de är älskade, alternativt hatade. Män vill att man ska förstå vad de tycker, man måste få det i klartext, på papper och framför allt frankerat. Svenska kärleksbrev är old-school. Ingen e-post, inga sms. Färskast i samlingen är ett verk av Stig Dagerman daterat 1956. När man läser honom förstår man ett ögonblick varför kvinnor behöver kärleksbrev. De är kvitton på påstådd kärlek. Bevis. Kärlek är snurrigt. Hur skall man tolka vad Dagerman skriver till sin kära Anita Björk en vacker dag, 1954:
”Käraste Anita, förlåt mig alla dumma ord, jag menar dem inte/…/ Igår ville jag dö /…/ när jag kom hem stängde jag spjället efter alla självmördarkonstens regler och somnade med bedövat hjärta men vaknade i alla fall i morse, matt i huvut och bränd i lungorna men i alla fall vid något slags liv. Nu händer det aldrig mer.”
Ett brev med kärlek överallt men så fullt av ondska är svårt att komponera. Det krävs en tvättäkta författare för en sådan piruett.
Att läsa Lubbe Nordströms brev till Marika Stiernstedt är än mer förvirrande. Mest på grund av introduktionen av paret, författat av Kaj Attorp (som också gjort urvalet).

Om Lubbe står det att han var krånglig och svartsjuk och ”passade dåligt som äkta man.” Lubbes kärleksbeskrivningar är dock av det slaget att man vill veta lite mer om Marika. Kanske var det hon som gjorde Lubbe så omöjlig? Han verkar verkligen förstå kärlek ned i dess elektroner. Lubbe skriver:
 ”Att älska dig skapar av en konstnär en dubbel konstnär och av en människa en dubbelt så invecklad och dubbelt så klok och känslig människa/…/ Man älskar kanske inte ens dig utan allt vad du representerar. När man lägger sin hand på dig får man en stöt från de eviga och gåtfulla batterierna och man får kanske inte vara vem som helst, om man skall uthärda stöten.”

Märklig och speciell
Lubbes kärleksbrev är som många i samlingen självbespeglande. Vad som gör honom tilltalande är osäkerheten i de egna slagen för bröstet. Han vet att han är märklig och speciell men ändå, snälla Marika, bekräfta mig bara lite grann. Visst har jag någonting älskvärt i mig, jag med?
”Just nu klämtar kyrkklockan på andra sidan älven; kyrkklockorna i denna stillhet är förfärliga, all ungdomsårens köld och ångest vrider i blodet; och jag längtar efter dig. Säg, att älska är det inte att i allting få en hälsning, glad eller sorgsen från den älskade. Att älska är att påminna sig – jag ryser inför mina egna ord, men är det inte så?”

Svenska kärleksbrev innehåller texter författade av stora egon. Sådana är författare, det är inget fel i det. De skriver för att imponera, i det här fallet på sina älskade. Hela tiden känner man hur eftervärlden lurar bakom den älskades rygg. Man känner att de vackra orden är riktade till mig, en avlägsen läsare och inte till till Sofie Elkam eller någon annan adressat. Jag väljer Elkam eftersom hon är smart nog att fatta galoppen. I ett av få svarsbrev i Svenska kärleksbrev skriver hon följande:
”Hvad är sanning? … I brefven är du lika bisarr och originell som du är nu författare. I allmänhet tror jag, att dessa brefv äro de bäst skrifna mest lefvande och mest passionerade som finns i svensk litteratur. Jag är stolt öfver att de äro till mig.”
Inte ett särskilt kärleksfullt svar. Inte ett brev fullt av åtrå och längtan. Inte det brev Selma Lagerlöf hoppats få som tack för att hon imponerat så.

Ett hatbrev kan se ut på många sett. Flera av breven som valts ut till Svenska kärleksbrev är allt annat än kärleksfulla. Givetvis undrar jag vad kriterierna är för att kalla något just ett kärleksbrev. Handlar det kanske om att nånstans mellan kåtslag och paranoia älska sig själv?

Titel: Svenska kärleksbrev
Redaktör: Kaj Attorp
Förlag: Lind & Co

Jane Magnusson
Frilansjournalist
Maila redaktionen