Jobben ska komma i offentlig sektor var statsminister Göran Perssons budskap i sitt första tal efter semestern. I den här intervjun med LO-Tidningen sätter näringsminister Thomas Östros istället fokus på det privata näringslivet. Näringsministern lyfter fram industrin, entreprenörskap och små privatägda företag i tjänstesektorn.  Där finns potentialen för jobb som kan pressa tillbaka den sexprocentiga öppna arbetslösheten.

Satsningen på sex industribranscher ser han som långsiktig, som början på en ny industripolitik. Den framgångsrika svenska modellen med samverkan mellan regering, fack och näringsliv ska utvecklas, betonar han.
Under de närmaste åren satsas 900 miljoner kronor, näringslivet och staten satsar hälften var, på forskning inom en av nyckelbranscherna, fordonsindustrin. I höstens budget, det är Thomas Östros säker på, kommer ytterligare satsningar på industrin, entreprenörskap och småföretag.

-Regeringen satsar på en ny industripolitik, säger Thomas Östros.
Privat konsumtion måste igång och hela den privata tjänstesektor som är beroende av industrin, betonar han.
-Industrin är en ryggrad i landets ekonomi, men de nya jobben kommer i allt större utsträckning i tjänstesektorn. Så har det varit sedan 60-talet, men det är först nu som detta debatteras.

Han vill få till stånd en kulturförändring så att hela arbetarrörelsen blir positiv till nyföretagande, entreprenörer, småföretagare.
Många förknippar satsning på småföretagare och entreprenöranda med moderaterna. Vill du ändra på det?
-Jag vill att entreprenörskap ska bli en kärnfråga för arbetarrörelsen, säger Thomas Östros.
Traditionellt har småföretagare och entreprenörer behandlats med rätt ”kalla händer” av arbetarrörelsen. Men, anser Thomas Östros, oerhört mycket har hänt.
-Vår praktiska politik visar att företagande är mycket viktigt för regeringen.
Skatteregler ändras och i höst blir det nya riskkapitalbolaget verklighet: Innovationsbron, med resurser från Industrifonden, Vinnova, Teknikbrostiftelserna och staten.

Innovationsbron kommer att ha 2 miljarder kronor att satsa på ”såddfinansiering”, på nya material och produkter som tas fram av forskare och som kan förädlas.
-Det är den största satsning som gjorts i sitt slag, säger Thomas Östros.
Misstänksamheten mot småföretagare inom arbetarrörelsen finns inte längre utan tillhör det förgångna. Är det så du ser det?
-Jag vill hävda att inställningen väldigt kraftfullt håller på att förändras.
Den satsning på industrin som regeringen vill göra är en ny men ändå klassisk socialdemokratisk politik.
Så ni utmanar moderaterna på entreprenörskap?
-Det räknar jag med, men med vår betoning på att alla människor ska ha goda sociala villkor. Frågan kommer att vibrera i valrörelsen. När människor förstår att moderaterna genom att sänka a-kassa, socialbidrag, sjukförsäkring ser det som ett sätt att sänka lönerna för vanligt folk då kommer en stark motreaktion.
-Moderaternas politik drabbar inte bara de arbetslösa utan också de anställda. Det här har ännu inte nått ut till människor.
Svenskt Näringsliv kritiserar regeringen för att inte tillräckligt satsa på företagsamhet. De vill ändra konfliktregler, skatter och göra det lättare att anställa. Hur ser du på den kritiken?
-Svenskt Näringsliv är på väg att bli en politisk kampanjorganisation. Med Urban Bäckström som vd drivs de traditionella moderata frågorna när inte Fredrik Reinfeldt törs berätta vilken politiken han står för.
-Det mest uppseendeväckande är finansieringen av det lettiska bolagets  rättegångskostnader när det angrep svenska kollektivavtal i samband med  skolbygget i Vaxholm.
Saf, föregångaren till Svenskt Näringsliv, lovade tillsammans med LO vid EU-inträdet att kollektivavtalssystemet ska bevaras. Tio år senare är man med och finansierar ett angrepp på kollektivavtalen. Då har man politiserat sin verksamhet, anser Thomas Östros.

Är kontakterna mellan dig och Svenskt Näringsliv frostiga?
-Med delar av näringslivet har jag intima kontakter som med Företagarna i innovationsgruppen där vi pratar entreprenörskap. Ordförande Salvatore Grimaldi är en viktig person för mig. Jag har också goda kontakter med Michael Treschow, Svenskt Näringslivs ordförande.
Svenskt Näringsliv, anser han, står inför ett vägskäl. Väljer de att bli alltmer av ett politiskt kampanjorgan så förlorar organisationen inflytande.
-Det är tråkigt för jag vill ha ett starkt näringsliv och jag är som näringsminister mycket mån om kontakterna.
Svenskt Näringslivs politiska inflytande hänger väl i så fall samman med vilket eller vilka partier som bildar nästa regering. Eller hur?
-Javisst, men när människor får klart för sig hur den moderata politiken kommer att drabba vanliga löntagare så blir det inget regeringsbyte, säger Thomas Östros segervisst.
Som näringsminister och ansvarig för konkurrenspolitik och utvecklingen av EU:s inre marknad kommer tjänstedirektivets utformning att bli en het fråga att hantera under hösten.

I ministerrådet går Sverige inte fram med att begära olika undantag. Men har gjort klart att Sverige inte accepterar ett tjänstedirektiv där lönerna riskerar att dumpas. Det får inte heller påverka vår offentliga sektor.
-Vi har inte börjat med att lägga fram långa listor på branscher som ska undantas. Samtidigt kan vi tänka oss att säga nej helt och hållet till ett tjänstedirektiv, säger Thomas Östros.

Först vill han som ansvarig minister försäkra sig om att det går att skydda löntagarnas rättigheter, offentlig sektor och ”våra naturliga monopol”. Han nämner spel- och apoteksmonopolet. Då först har Sverige intresse av att få ökad tjänstehandel.
Arbetet i rådet har gått i stå den sista tiden för att alla motsättningar bubblat upp till ytan. I  höst kommer det stå klart hur Europaparlamentet ser på kommissionens direktivförslag som mött hårt motstånd från inte minst svenska LO och TCO.
Också Europfacket, EFS, vill ha bort ursprungslandsprincipen för att den ses som ett hot mot nationella löner.
Det yttrande som kom från ett viktigt utskott,  parlamentets sysselsättningsutskott, tyder på att parlamentet lyfter fram principen att det är värdlandets löner och regler som gäller gästande företag. Utskottet föreslår också ett
30-tal undantag.
Hur ser du på att delar av tjänstemarknaden undantas från fri rörlighet?

Inte nog med ord
– Jag och LO-ledningen har satt frågetecken för delar av rapportörernas yttranden.
Fortfarande saknas möjligheten att hävda kollektivavtalets ställning och undvika lönedumpning.
Kommissionen  har försäkrat att löntagarnas rättigheter, vård och omsorg ska värnas, enligt Thomas Östros. Försäkringarna har han än så länge fått muntligt. Men det räcker inte med en formulering enbart i ord, anser han.
Om alla länder propsar på undantag för sina egna hjärtebranscher blir det något kvar till fri tjänstehandel?
-Ja, det blir det om man ser vad det faktiskt handlar om, privata tjänster på en marknad, men som skyddas av olika typer av finurliga regler, tillstånd eller kvalifikationskrav för alltifrån avancerade arkitekttjänster till mer grundläggande tjänsteutövning.

Varför kan Sverige inte ha statliga minimilöner som finns i de flesta EU-länder?
-Vår samhällsmodell bygger på en stark fackföreningsrörelse med många aktiva medlemmar. Avtal mellan parter skapar intresseföreträdare som ger starkt stöd åt tanken på ett jämlikt samhälle. Det hänger tätt ihop. Tar staten över de funktionerna och börjar lagstifta så får vi ett helt annat mer ojämlikt samhälle, säger Thomas Östros.

FAKTA: Thomas Östros
Ålder: 40 år
Föddes: i Malmberget, son till en bergsprängare
Familjen: hette då Waaranperä men bytte till Östros när de flyttade till Västerås.
Utbildning: Nationalekonom, fil lic i Uppsala, riksdagsledamot sedan 1994.
Statsråd första gången: år 1996 då han blev biträdande finansminister. Därefter utbildningsminister och sedan 1 november 2004 är han näringsminister.

Kommentar:
Urban Bäckström, svenskt Näringslivs vd, kommenterar Thomas Östros som anser att Svenskt Näringsliv driver en mer moderat politik med Urban Bäckström som vd.
-Programmet ”Fördel Sverige, i likhet med stödet till den juridiska processen (runt Vaxholm och kollektivavtalen) och rapporten om behov av regelförändringar har tillkommit under min företrädare. Det betyder inte att jag inte till 100 procent ställer upp på detta, men det orsakssamband som Östros med flera vill hävda överensstämmer således inte med verkligheten.
-Svenskt Näringsliv är inget politiskt parti. Vi framför våra ståndpunkter till alla riksdagspartier och till regeringskansliet oavsett majoritetsförhållandena i riksdagen.