– Ät guld, ät guld!, omättlige kristne.
Repliken hör till en av Theodor de Brys målningar med motiv från det då nyupptäckta Amerika. På tavlan i fråga häller halvnakna indianer smält guld i munnarna på tillfångatagna spanska conquistadorer medan de dräpande orden uttalas.

Belgaren de Brys målningar från 1500-talet berättar mer om européernas föreställningar om den nya kontinenten än vad som faktiskt skedde på denna. Konstnären korsade aldrig Atlanten.
En något annorlunda bild av den nya världens människor tecknas i berättelsen om den spanske munken Fray Bartolomé Arrazola.
Vilse i Guatemalas djungler gav han upp hoppet om jordelivet och satte sig att invänta nästa. Hans tankar gick till fosterlandet och klostret Los Abrojos, där Kejsaren Carlos den femte gett honom förtroendet att delta i frälsningen av de amerikanska urinvånarna.
Arrazolas funderingar avbröts av att en grupp ofrälsta mayaättlingar omringade honom. När de förde Broder Bartolomé till ett offeraltare insåg han att den ensamma hädanfärden i ödemarken enbart bytts mot en än otrevligare hädanfärd.

Den lärde munken, som besatt viss kunskap i Aristoteles läror, fick plötsligt en snilleblixt. Han kom ihåg att just den dagen skulle en solförmörkelse inträffa. Efter tre år i landet talade han tillräckligt mycket maya för att hota vildarna med att låta solen försvinna om de krökte ett hår på hans huvud.

De förvånade amerikanerna tittade oroligt på varandra innan de avlägsnade sig för att hålla rådslag.
Två timmar senare fläckades altaret av den spanske munkens blod samtidigt som en av indianerna räknade upp de otaliga datum då solen och månen förmörkas. Mayacivilisationens astronomer hade räknat ut dessa utan Aristoteles hjälp.

Berättelsen är (tyvärr) lika osann som de Brys målningar. Historierna om solförmörkelser som används för att skrämma ”barbarer” är alltför otaliga för att tas på allvar. Den är däremot ett ovanligt humoristiskt erkännande av de amerikanska civilisationernas vetenskapliga upptäckter.

Martin Garat
Frilansjournalist
Maila redaktionen