Butiksanställda, lantbrukare och lärare är yrkesgrupper med hög trovärdighet. Åtminstone bland dem som är med i LO-opinion.

Journalister, politiker och fastighetsmäklare, i den ordningen, är de yrkesgrupper som inger minst förtroende. Nästan två av tre, 62 procent, säger att journalister är den yrkesgrupp som de har minst förtroende för.

Misstron är större än tilltron. 42 procent säger att de butiksanställda är en av de yrkeskategorier som de har störst förtroende för. De som är med i LO-opinion fick välja bland tio högst ovetenskapligt utvalda yrken och ange vilket eller vilka som yrken som de har störst respektive minst förtroende för.