På vilka områden inom politiken har socialdemokraterna det största förtrondekapitalet? Jag tycker att det är viktigt att ställa frågan med mindre än nio månader kvar till nästa val. Framför allt tre områden är viktiga, som jag ser det.

För det första kampen mot arbetslösheten, för det andra att slå vakt om välfärdssamhället och för det tredje regeringsdugligheten.
Hur står det då till på de här så viktiga områdena för socialdemokraterna?
Vi börjar med regeringsdugligheten. Den oberoende utredningen om vad som hände de närmaste dagarna efter flodvågskatastrofen är ingen upplyftande läsning för den som vill hävda regeringens handlingskraft. Ämnet kommer att utnyttjas maximalt av de borgerliga partierna i förhören i riksdagens konstitutionsutskott. Jag har svårt att se att regeringens aktier kommer att stärkas!

Socialdemokaterna ligger bättre till när gäller att utveckla och slå vakt om välfärdssamhället.
Den senaste partikongressen i Malmö i månadsskiftet oktober-november 2005 slog fast att det ska bli stora satsningar på äldreomsorgen och en förbättring av tandvårdsförsäkringen. Det tror jag ligger helt i linje med vad väljarna önskar.
Det hade varit bra om kongressen också hade slagit fast att tänderna är en del av kroppen och därför ska inordnas i sjukvårdsförsäkringen på sikt, men där svek modet!

Puckat förslag
Den utan tvekan viktigaste frågan är att få ner den skyhöga arbetslösheten. Här har socialdemokraterna fått oväntad hjälp från moderaterna, som föreslår att ersättningen till de arbetslösa ska sänkas! Göran Persson kan med enkel retorik komma ifrån huvudfrågan genom att fråga Fredrik Reinfeldt om sänkt ersättning till de arbetslösa skapar fler jobb. Där blir självklart Reinfeldt svaret skyldig.

Moderaternas idiotiska förslag skymmer dessvärre att över 175 000 LO-medlemmar är utan jobb. Det innebär att vi har en arbetslöshet på över åtta procent. Under min tid som LO-ordförande protesterade fackföreningsrörelsen kraftfullt när arbetslösheten började närma sig två procent. Vad har då regeringen för förslag till åtgärder för att öka sysselsättningen? Förutom en förhoppning om att den goda ekonomiska tillväxten i sig ska skapa nya arbetstillfällen, har det beslutats om så kallade plusjobb.
Och vad har reaktionen blivit? Jo, en massiv kritik från de borgerliga partierna, som går ut på att detta är ett sätt för rege-ringen att gömma undan de arbetslösa i statistiken.
 
Jag tycker att regeringens förslag är utmärkt! Vi lever i ett civiliserat samhälle där vi inte låter någon lämnas utanför. Det är bättre att få betalt för att utföra ett arbete, än att få betalt för att inte göra någonting!

Stig Malm
Kommunpolitiker och f d LO-ordförande
Skriv till redaktionen