VAPENHANDELN. De fick som de ville till slut. Saab och Sverige är med när det förarlösa stridsflygplanet Neuron utvecklas i Frankrike. Glädjen var stor i Linköping när miljöpartiet och vänstern efter sega förhandlingar med regeringen ställde sig bakom beslutet.
 
Redan för åtta år sedan beslutade riksdagen att Sverige ska samarbeta med andra EU-länder när det gäller försvarsmateriel. Då är det svårt att undvika Frankrike, anser fack och Saabs företagsledning. Neuron ska bli det första obemannade planet som får flyga i vanligt luftrum och måste därför vara minst lika säkert som ett pilotstyrt. Det första flygprovet äger rum om cirka fem år. Då måste Luftfartsverket tillsammans med liknande myndigheter i andra länder skriva om reglerna för det offentliga luftrummet.

LO-Tidningen besöker fabriken i Linköping en dryg vecka innan regeringen ger klartecken till att Sverige tillsammans med fem andra europeiska länder får vara med och utveckla Neuron. Stämningen är inte i topp då, men byts till glädje när regeringen den 20 december tar det för Saab positiva beslutet. I somras sa regeringens stödpartier nej till en satsning på Neuron. Den svenska delen beräknas kosta 680 miljoner. Summan kan sättas i relation till försvarsbudgeten som under ett år uppgår till 40 miljarder kronor varav nästan hälften går till inköp av försvarsmateriel.

När det gäller stora satsningar på försvars- och krigsmateriel är det stater som går in och tar ansvaret, inte enskilda företag.
De fackliga organisationerna på Saab är eniga: ”Det är viktigt att Sverige är med”. En vision om ”vad som är bra för Sverige” efterfrågas i stället för alla politiska poänger som miljöpartiet och vänstern anses ha för ögonen.
Miljöpartister har bjudits in till Saab. De fackliga företrädarna berättar om sina möten med dem. De tyckte att Saab skulle tillverka biogasbussar i stället:
– Inte en käft här inne vet hur man tillverkar biogasbussar. Vår nisch är flyg och rymd, säger Lars Sonestedt, IF Metallklubbens vice ordförande, upprört.

Ett par decennier
Neuron handlar mest om forskning och utveckling men projektet kommer långsiktigt att också ge metallarbetare jobb, är hans förklaring till varför Metall har lobbat hårt för att regeringen skulle ställa sig bakom Neuron. Tekniken som tas fram ska användas också till att utveckla Jas 39 Gripen, planet som det svenska försvaret beställde för ungefär 25 år sedan. Gripen ska hålla i åtminstone 20 till 30 år till. Försvarets materielverk, har förordat Neuron som det bästa och billigaste sättet att utveckla Gripen på.
– Det finns bara fem flygindustrier som Saab i världen. Om Sverige isolerar sig leder det till sotdöden, säger Lennart Sindahl, affärsenhetschef.

I dag är Saab fokuserat på försvarsmateriel. Inte med att ta fram höftledskulor, brännskadesängar och njurdialysapparater som företaget också gjorde tidigare. Den stora utmaningen är Neuron. Ansvaret för att ta fram planets ”hjärna” är prestigefullt och något som kan återanvändas i andra projekt eftersom det handlar om en ny teknik för styrsystem. I den verkstad i Linköping där Jas 39 Gripen slutmonteras är det lätt att bli fascinerad av tekniken. Till en Gripen går det åt 30 000 meter kabel, 350 meter rör av titan, 400 apparater, varav 40 datorer som hjälper piloten, och 80 000 nitar. Halvfärdiga plan står uppradade längs en huvudgata. De ska till Ungern, Tjeckien, Sydafrika och till Sveriges försvar.

Ren business
Jas 39 Gripen är ett resultat av forna tider när riksdagen bestämde att Sverige som ett alliansfritt land behöver eget försvar och egen inhemsk försvarsindustri. 204 plan beställdes till en kostnad av 100 miljarder kronor. 167 är levererade.
Genom slutmonteringen passerar 22 plan om året. Monteringen sker i stationer. De som har ett moraliskt motstånd mot att tillverka stridsflygplan arbetar dock inte på Saab. Operatören Viktoria Lind är en av tre tjejer i slutmonteringen. Hon tycker att arbetet är väldigt rent för att vara i en verkstad.
– Jag tänker inte på att det är krigsflygplan jag tillverkar. Neuron är positivt och ju mer av det här som används också inom civila områden desto bättre. Då får jag inte lika negativa kommentarer från omgivningen, säger hon.

Lars-Uno Elwingsson, ansvarig för industriella samarbeten som Gripen är inblandad i, anser att Gripen fick världens bästa styrsystem efter störtningen på Långholmen i Stockholm. Gripen har havererat fyra gånger.
– Trycket blev enormt starkt på en utveckling av styrsystemet efter de tragiska olyckorna, säger Lars-Uno Elwingsson.
Visionen från Saab är att Jas Gripen – med hjälp av Neuron – ska kunna bli ett helt nytt plan som kan göras osynligt för radar och kanske också styras utan piloter. Men att Neuron skulle vara ett nytt Jas-projekt är direkt missvisande, betonar alla de på Saab som LO-Tidningen träffar.

FAKTA: Sex länder bygger Neuron
Neuron, ett obemannat stridsflygplan som inte ska kunna ses på radar, tas fram i Frankrike i samarbete mellan sex länder. Förutom Saab, som är den dominerande försvarsindustrin i Sverige, kommer också Volvo Aero och Ericsson Microwave att dras in i projektet. Neuron blir 10 meter lång och 12,4 meter mellan vingspetsarna. Vikten 6 ton inklusive vapen. Den första provflygningen beräknas ske 2011. Saab minskar antalet anställda. 350 metallarbetare är varslade och tjänstemännen i Sif har blivit nästan 500 färre de två senaste åren. Saab har cirka 12 000 anställda och omsatte 2004 nästan 18 miljarder kronor.

Läs också: intervjun med vice vd:n för Saab, Jan Nygren