”Arbetsgivaren kräver nollbud”

STOCKHOLM 2016-10-19 LOs avtalssekreterare Torbjˆrn Johansson och Anders Ferbe, Metall, under presstr‰ffen efter man tagit beslut om samordnade krav i lˆnerˆrelsen under avtalskonferensen i Stockholm. LO:s avtalskonferens. Foto: Anders Wiklund / TT / Kod 10040

Anders Ferbe. Foto: Anders Wiklund/TT

Om Teknikföretagen får igenom sina krav skulle lönekostnaderna i verkstadsindustrin inte öka alls 2017. ”En riktigt hård puck”, säger IF Metalls ordförande Anders Ferbe om arbetsgivarnas yrkanden.

LÄS OCKSÅ ”Växla ned till 1,5 procent” – Teknikföretagen om industrifackens krav

Precis som förra året hävdar Teknikarbetsgivarna att svenska exportföretag tappar mark på utländska marknader.

Medan statliga Konjunkturinstitutet i sin lönebildningsrapport skriver att ”svenska företags internationella konkurrenskraft är relativt god” talar arbetsgivarna om ett allvarligt läge, där löneökningstakten måste sänkas.

Nytt för i år är däremot att Teknikföretagen säger att ”eventuella löneökningar” måste ”balanseras” genom att andra delar av kollektivavtalet – till exempel ersättningen vid obekväm arbetstid och övertid – försämras.

– Någon sådan formulering har jag inte sett från arbetsgivarna förr, säger IF Metalls ordförande Anders Ferbe. Den betyder ju att det avtal vi sluter från den 1 april skulle ge oförändrade kostnader jämfört med det nu gällande avtalet. Alltså ett nollavtal.

Här ser alltså IF Metalls ordförande en klar skärpning av Teknikföretagens hållning.

LÄS OCKSÅ Industrifackens gemensamma krav: 2.8 procent

Arbetsgivarna kräver också att ”lönepottens beräkning görs dispositiv för de lokala parterna”. I klartext betyder det att om det centrala avtalet säger att lönerna ska öka med exempelvis 2,2 procent kan företagen i själva verket höja lönerna mindre – eller inte alls. Kravet utgår från tanken att lönerna ska sättas utifrån det enskilda företagets bärkraft.

– Det kravet har de ställt förr, men hittills har vi lyckats hålla emot, kommenterar Anders Ferbe.

Medan Teknikföretagen vill göra det möjligt att arbeta övertid 200 timmar om året (mot kollektivavtalets nuvarande gräns på 150 timmar) vill IF Metall sänka övertidsuttaget till maximalt 100 timmar per år.

För de medlemmar som har ett självständigt jobb och kan styra arbetstakten är övertiden inte ett stort problem, enligt facket.

Men för dem som arbetar i on-line-bunden produktion, som Volvos motortillverkning i Skövde eller Scanias produktion av lastbilar, är den ett dilemma.

– I on-line-produktion, där varje individ i laget behövs för att produktionen ska fungera, är det väldigt svårt för den enskilde att säga nej till övertid, säger Anders Ferbe. Övertiden blir ett tvång. Vi känner ett starkt tryck från medlemmarna att göra något åt detta.

En överraskning i Teknikföretagens krav är att arbetsgivarna vill förändra och försvaga industritjänstemännens delpension, med motivet att arbetsgivarna i den privata tjänstesektorn ser ut att få en billigare och mer flexibel motsvarighet till delpensionen. Nya företag som tecknar kollektivavtal ska inte behöva betala full premie till delpensionen från början, utan först efter en infasning på sju år, kräver Teknikföretagen.

– Vi har precis tagit emot arbetsgivarnas krav och behöver gå igenom dem i våra delegationer innan vi kommenterar dem, säger Ulrika Lindstrand, ny ordförande för Sveriges Ingenjörer.

Mårten Martos Nilsson
08-725 52 13

Kommentera den här artikeln