Nyheten om de tre arbetare som mist livet efter sina arbetspass på Northvolt i Västerbotten lämnar inte någon oberörd. Jag önskade dock att jag kunde säga att det här är engångsföreteelser men tyvärr är verkligheten en annan.

2023 var ett nattsvart år på svensk arbetsmarknad med det högsta antalet dödsolyckor på svenska arbetsplatser på över tio år. Totalt gick 63 personer till jobbet på morgonen och kom aldrig kom igen.

Om vi dessutom skulle räkna in alla de som också dör av sitt arbete, inte bara på arbetsplatsen, skulle siffran bli mycket högre. Det här är inte acceptabelt. Ingen ska dö på eller på grund av sitt arbete.

EU måste ställa krav på enskilda regeringar

Det finns många exempel på hur arbetsplatsolyckor kan slå sönder liv och familjer. Olyckor som så många gånger bottnar i just bristen på skyddsåtgärder, arbetsmiljöarbete och kontroll över att regler och lagar följs. 

Ett tungt ansvar vilar på de enskilda företagen. Men som politiker går det inte att blunda för att detta också är ett samhällsproblem. Ett problem vi kan och ska råda bot på. För jag är övertygad om att det går att lägga politiska förslag som gör skillnad, som hejdar olyckor och dödsfall.

Vi socialdemokrater var under förra mandatperioden i Europaparlamentet drivande i att EU skulle anta sin första nollvision mot dödsolyckor på arbetsplatser. Denna vision var ett viktigt första steg och nu är det dags att se till att det blir verkstad av den.

Två konkreta krav

EU måste ställa krav på varje enskild regering för att säkerställa att de agerar för att förebygga dödsolyckor och arbetsrelaterade dödsfall.

Låt mig ge två exempel på vad jag kommer arbeta stenhårt för under den nya mandatperioden. 

Stopp för långa led av underentreprenörer

För det första måste vi sätta ett stopp för de långa led av underentreprenörer som vi idag ser i flera sektorer. Det är kanske inte förvånande att det är svårt att upprätthålla säkerheten på en byggarbetsplats med över hundra olika entreprenörer uppdelade på fem led.

EU kan lagstifta om hårdare krav på huvudentreprenörer och ett maxtak för antalet underentreprenörsled som tillåts i bland annat bygg, städ och transportsektorn. Det vill vi att EU ska göra, och med max två led som huvudregel. 

Förbjud farliga kemikalier som arbetare utsätts för

För det andra, vill vi få ett stopp på de kemikalier och gifter som idag riskerar att utsätta anställda för livsfara. Det är ingen slump att det är just kemikalier det spekuleras kring för de tre oförklarliga dödsfallen bland Northvoltarbetare i Skellefteå i år.

Varje år dör 600 svenskar av cancer som de fått på grund av jobbet. Det handlar till exempel om byggnadsarbetare, svetsare, målare, sotare, vårdpersonal, brandmän och frisörer. Det krävs en bättre kartläggning av nya kemikalier och hur annars ofarliga kemikalier kan bli farliga i kombination med andra.

Men det handlar också om att skärpa gränserna för de kemikalier som vi idag vet skadar människor men där lagstiftningen inte hängt med vetenskapen.

Mer än en vision

Vi har ett hårt arbete framför oss den kommande mandatperioden. Ett arbete som jag och mina socialdemokratiska kollegor kommer ta oss an med full kraft. 

Ingen ska behöva dö på sitt jobb eller på grund av sitt jobb. Det är dags att EU:s nollvision mot dödsolyckor blir mer än bara en vision. Det är dags för handling, och det är dags att vi tillsammans säkerställer att alla arbetstagare kan komma hem säkert efter varje arbetsdag.