Tre dödsfall som handlar om personer som jobbar på Northvolt utreds för närvarande av polis. En av dem, Mahari Baraki, arbetade som städare på uppdrag av Sodexo på Northvolts batterifabrik i Skellefteå. Mahari Baraki ska, enligt vännen Ybrah Ruusom, ha klagat över arbetsmiljön och illaluktande kemikalier. Ingen brottsmisstanke riktas i nuläget mot någon arbetsgivare.

Fastighets har under våren haft medarbetare som gjort arbetsplatsbesök för att skapa kontakt med städare som arbetar för Sodexo på Northvolt. 

– Vi har berättat om kollektivavtalet, hur facket i Sverige fungerar och försökt värva medlemmar, säger Per-Olof Timan, ombudsman på Fastighets region nord till Fastighetsfolket.

På grund av oro kring arbetsmiljön har också Per-Olof Timan tillsammans med ett regionalt skyddsombud, RSO, besökt arbetsplatsen och pratat med arbetsledaren om arbetsmiljöfrågor och brister som Sodexo arbetar med.

– Vi hade planerat in ett nytt besök till förra veckan, men arbetsledaren svarar mig inte.

Farliga kemikalier används

En av riskerna för hälsan är kemikalier. Northvolt har krav på vilka rengöringsmedel som får användas och i batteritillverkningen är det Isopropanol, IPA, som gäller.

– Det är 99,9 procent ren alkohol som ställer stora krav på användning av personlig skyddsutrustning och kunskap kring användandet.

I januari lades ett skyddsstopp på IPA för att det användes felaktigt i skurmaskiner som städarna använder. Ett skyddsstopp som fortfarande ligger kvar. 

Huvudskyddsombudet Mikael Stenmark, IF Metall, säger till tidningen Norran att IPA har påverkat både städpersonal och personal i fabriken negativt, exempelvis har de fått huvudvärk. 

I oktober 2023 orsakade kemikalier ögonproblem hos personer som jobbar med underhåll och i kontrollrum.

– Det städades i utrymmet som vanligt, med samma städmedel som vanligt, men personal fick då problem med förminskade pupiller i tre dagar, säger Mikael Stenmark till Norran. 
Händelsen rapporterades inte som tillbud vilket Arbetsmiljöverket anser skulle ha gjorts.

Inte sannolikt att dö av det

Isopropanol påverkar arbetsmiljön och ställer krav på rätt hantering, men att exponeringen skulle vara orsak till de uppmärksammade dödsfallen avfärdas av experter vi pratat med:
– Isopropanol kan ge lungskador om man exponeras för det kontinuerligt under lång tid. Men det är inte sannolikt att man skulle dö av det, säger Max Wretman, narkosläkare som tidigare arbetat på Giftinformationscentralen. 

Om man skulle få i sig ämnet är det i sig inte särskilt giftigt, men då det är tre gånger starkare än vanlig alkohol ger det lätt en kraftig berusning.

– Eventuella dödsfall kopplade till isopropanol skulle i så fall handla om den berusning det ger, att det påverkar andningen eller luftrören täpps igen för att man kräks, säger Max Wretman.

Vid obduktionerna av de avlidna har man inte hittat dödsorsaken. 
Enligt Tobias Gelius, rättsläkare och specialist i rättsmedicin på Rättsmedicinalverket, tas prover vid en obduktion som testas mot ett par hundra olika substanser, främst droger och läkemedel. Utan att uttala sig om de aktuella fallen tror han att man med största sannolikhet skulle ha hittat isopropanol vid en obduktion. Även aceton, som IPA snabbt omvandlas till i kroppen.

– Isopropanol fångar vi regelmässigt och aceton ser vi alltid, så det är jag övertygad om att man hade hittat, säger Tobias Gelius.

Anställda berättar anonymt

I den granskning som Norran gjort vittnar anställda anonymt om dålig information om hur de ska skydda sig, att det inte funnits skyddsmasker och att introduktionen är dålig. ”Jag är rädd för att gå till jobbet” säger en städare.

Sodexo ger en helt annan bild. Eva Kristensson som är kommunikationsansvarig hävdar att det finns gott om hel- och halvmasker när det krävs och medarbetarna får information både muntligt och med bilder.

På industriområdet i Skellefteå arbetar 100 nationaliteter. Engelska är språket som ska användas på arbetsplatsen, men många av de som arbetar där kan inte engelska och andra kan det bristfälligt.

”Måste sätta press på Sodexo”

– Vi måste sätta press på Sodexo. De måste säkerställa att städarna har rätt personlig skyddsutrustning, att de vet hur den ska användas och att den används, säger Fastighets Per-Olof Timan.

Att anställda informerar vidare när arbetskamrater inte kan språket tycker han inte uppfyller kraven som ställs på företaget då de inte kan veta vilken information som förs fram.

– Genom besöken vi gjort har vi i alla fall fått upp kunskapen och jag har haft några som ringt mig efter jag varit där.

Per-Olof Tilman berättar att han bestämt sig, på något sätt måste Fastighets vara närvarande på Northvolt.

– Det här är inget jag kan släppa.

Den här artikeln publicerades i samarbete med tidningen Fastighetsfolket som tillsammans med Arbetet och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.