Bygghissen störtade ner från 20 meters höjd den 11 december förra året. Fem personer som befann sig i hissen dog i den dödligaste arbetsplatsolyckan på många år.

Sedan tidigare har Haverikommissionen gått ut med att det var saknade skruvförband som gjorde att hissen störtade i marken. 

Det saknades fem skruvförband som skulle ha hållit ihop hissmastens sektioner. Som följd blev belastningen på masten större än vad konstruktionen kunde klara av.

Brister i kontrollsystemet

Haverikommissionen drar nu slutsatsen att kontrollsystemet hade brister i sin slutrapport som publicerades i dag, tisdag den 3 juli.

De menar att kontrollåtgärder som skulle fånga upp monteringsfelet inte tillämpades – med följden att avsaknaden av skruvförbanden inte upptäcktes.

Dessutom konstaterar Haverikommissionen att kraven på kontroller för bygghissar på ”systemnivå” inte är tillräckliga för att ”säkerställa betryggande säkerhet för användarna”. 

Ger rekommendationer

Haverikommissionen ger också rekommendationer till Arbetsmiljöverket, byggföretaget Andersson Company – huvudentreprenör på byggarbetsplatsen där olyckan inträffade, samt hissföretaget ABC Bygghissar och Byggmaskiner. 

Bland annat ska Arbetsmiljöverket utreda hur kontrollsystemet kring monteringen av bygghissar kan stärkas och ska Andersson Company integrera risker med bygghissar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

ABC Bygghissar och Byggmaskiner rekommenderas bland annat att ”förtydliga rutinerna för egenkontroll av montage och andra serviceåtgärder för att minska risken för montagefel”. 

Haverikommissionens rekommendationer

Arbetsmiljöverket rekommenderas att:

  • Utreda hur kontrollsystemet vid montage av bygghissar kan stärkas.
  • Inom ramen för tillsynen på byggarbetsplatser särskilt granska hur risker med bygg­hissar hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Andersson Company rekommenderas att:

  • Integrera risker med bygghissar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

ABC Bygghissar och Byggmaskiner rekommenderas att:

  • Förtydliga rutinerna för egenkontroll av montage och andra serviceåtgärder för att minska risken för montagefel.
  • Vidta åtgärder för att säkerställa att uppställda rutiner följs och att avvikelser rapporteras och hanteras.

    Källa: Statens haverikommission (SHK)