Sommarlovet ska vara en tid för barn att koppla av, leka och skapa minnen för livet. Men för många familjer innebär sommarlovet också en påminnelse om de ekonomiska klyftorna i vårt samhälle.

Klassamhället visar sig tydligt i de olika förutsättningar barn har för att njuta av sitt sommarlov. Den framgår i rapporten ”Semester inte en dröm för alla” som LO tagit fram. Bara hälften av arbetarna uppgav 2022 att de hade gjort en semesterresa på minst en vecka det senaste året. 7 av 10 tjänstemän gjorde det.

Sommaraktiviteter efter föräldrars plånbok

En av de mest uppenbara aspekterna där klassamhället visar sig utöver resandet är i tillgången till sommarlovsaktiviteter. För barn från välbärgade familjer kan sommarlovet innebära utöver resor till Thailand och Kanarieöarna, fotbollsläger, dyra fritidskurser och besök på nöjesparker.

Dessa barn får möjligheten att uppleva nya kulturer, utveckla sina intressen och bygga sociala nätverk.

För en stor del barn till arbetare ser verkligheten annorlunda ut. Många familjer har inte råd med kostsamma aktiviteter och letar istället efter kostnadsfria eller mycket billiga alternativ. Detta kan innebära att barnen stannar hemma eller tillbringar större delen av sommarlovet i hemmet och dess närområde.

Även om aktiviteterna är meningsfulla och roliga, innebär bristen på resurser en stress som barnen känner av.

Mat och självförtroende en klassfråga

En annan dimension där klasskillnaderna blir tydliga under sommarlovet är tillgången till näringsrik mat. Under skolterminen erbjuder många skolor gratis eller subventionerade måltider till eleverna, vilket garanterar att barnen får åtminstone en näringsrik måltid per dag.

Under sommaren faller denna trygghet bort för många barn från mindre välbärgade familjer, vilket kan leda till att de inte får i sig tillräckligt med näring. Detta påverkar inte bara barnens fysiska hälsa utan också deras förmåga att njuta av sommarlovet fullt ut.

Sommarlovet kan också förstärka känslor av social isolering. Barn som inte har möjlighet att delta i samma aktiviteter som sina mer privilegierade kamrater riskerar att känna sig utanför.

De kan missa chansen att skapa gemensamma minnen och dela upplevelser, vilket i sin tur kan påverka deras sociala utveckling och självförtroende.

Inkluderande sommar för alla barn

Sommarlovet ska vara en tid av glädje och frihet för alla barn, oavsett bakgrund. Genom att medvetandegöra och aktivt arbeta för att minska de ekonomiska klyftorna kan vi skapa en mer rättvis och inkluderande sommar för alla barn.

Det är en utmaning som kräver samarbete mellan politiker, samhällsorganisationer och individer, men det är en utmaning vi måste ta oss an för att ge alla barn möjlighet till en minnesvärd och härlig sommar.

I det långa loppet behöver Sverige bli mer jämlikt, arbetarlöner och då menar jag främst kvinnors löner måste höjas, heltider måste vara norm på arbetsmarknaden och arbetet ska gå att kombinera med familjeliv.

Gör något – här och nu!

Men vad gör vi här och nu? Vi kan vi också göra någonting för barnen. 

Vi kan engagera oss i föreningslivet, ställa krav på politiken, få fler intresserade av att vara lägerledare. Flera LO-distrikt i samarbete med andra organisationer och föreningar erbjuder läger i sommar, gratis eller till reducerat pris.

I Västsverige erbjuder vi en gratis veckas läger för ensamstående, dessutom kommer vi ha en familjedag på Borås djurpark i September. Alla som har möjlighet kan göra något, men jag är övertygad om att den samlade arbetarrörelsen kan gör mer!

Det är våra ungar och deras framtid det handlar om.