Av vårt debattinlägg från 17 maj framgår att Almega inte har något principiellt emot kortare arbetstid. Vi tillstod även att arbetstidsförkortning kan vara förenlig med såväl ökad produktivitet som förbättrad medarbetarhälsa.

Däremot håller vi inte med företagaren Magnus Pettersson när han i en replik påstår att alla skulle tjäna på en arbetstidsförkortning. När han dessutom antyder att hans hållning är gängse inom näringslivet, kan vi med fog hävda det motsatta.

509 miljarder back på 35 timmar

Bland Almegaförbundens omkring 11 500 medlemsföretag kan vi konstatera ett massivt stöd för att inte lagstifta eller centralt avtala om arbetstidsförkortning. Och eftersom Almega är en demokratiskt uppbyggd organisation som verkar på uppdrag av medlemsföretagen, är detta vår linje i frågan.

En lagstadgad eller centralt avtalad arbetstidsförkortning skulle leda till enorma problem för såväl privata som offentliga verksamheter. Beräkningar visar att en 35-timmars arbetsvecka skulle kosta Sverige 509 miljarder kronor årligen.

En två timmar kortare arbetstidvecka skulle kräva att ytterligare 41 000 personer anslöt till välfärden, personer som inte finns. 

Fritt att sänka arbetstiden på eget företag

I stället för att arbeta mindre borde vi snarare arbeta mer. Sverige har parkerat i EU:s bottenskikt vad gäller tillväxt – och då är EU i sin tur rejält frånåkt av exempelvis USA. Att arbeta mindre med bibehållen lön, och därmed försämra vår konkurrenskraft, skulle sätta vår samhällsekonomi, välfärd och välstånd på spel.

Magnus Pettersson får självklart förkorta arbetstiden för sina medarbetare. Men allomfattande avtal eller lagstiftning är inte gångbara alternativ.