Frågan om generell arbetstidsförkortning, sex timmars arbetsdag eller fyra dagars vecka, är återigen på tapeten.

Svenskarna jobbar mer än nästan alla invånare i EU och kostnader för ett nedbrytande arbetsliv, långtidssjukskrivningar, förtidspensioner och utarmande arbetsliv innebär ett omfattande slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser.

Samma argument som för 100 år sedan

Flera partier har detta på sina program och arbetstagarna börja driva detta konkret. Som ett brev på posten så kommer då olyckskorparna anförda av Svenskt Näringsliv, Almega, Företagarna och diverse debattörer.

Den 17 maj skrev Stefan Koskinen och Jessica Forss Katz från Almega i Arbetet att arbetstidsförkortning kommer att göra oss alla fattigare.

Vi har inte råd, det kommer inte fungera och så vidare. Det har varit samma visa varje gång ända sedan åtta timmars arbetsdag infördes 1919, varje gång har det skapat välstånd och hälsa för alla.

Besviken på Almega

Som företagare är jag mycket besviken på mina representanter i Almega som försöker få det att se ut som att företagare skulle vara emot arbetstidsförkortning – det är vi inte.

Alla tjänar på en arbetstidsförkortning. Anställda, samhälle, företag och även vi mindre företagare, där de flesta jobben ändå skapas, skulle må bättre av ett arbetsliv som räcker till pensionen. Det skulle även öppna för att fler orkar och vågar starta företag, riskerna minskas även om fler personer delar på jobben.

Frågan är inte om utan hur det ska genomföras. Det vi företagare behöver är likvärdig konkurrens och det enda sättet att ge oss detta är antingen lagstiftning eller kollektivavtal.

Näringslivet behöver fungerande villkor

Den svenska modellen har tjänat arbetsmarknadens parter och samhället väl i snart 100 år och därför är det den bästa lösningen. Då kan olika modeller anpassas till olika avtalsområden.

Därför är det illa att arbetsgivarens representanter inte tar sitt ansvar. Istället för att bångstyrigt motarbeta arbetstidsförkortning borde man fråga sig hur den ska genomföras.

Som företagare förväntar jag mig att mina organisationer ska representera mig och mina kollegor i arbetat med att skapa ett näringsklimat med fungerande villkor. I detta ingår även att på bästa sätt verka för arbetstidsförkortning.