Bland LO-medlemmar finns i år bara en förändring som är säker i partisympatimätningen från Statistiska centralbyrån, SCB. Nämligen att fler står närmare Vänsterpartiet än tidigare.

När mätningen gjordes senast, i maj 2023, var stödet för Vänsterpartiet 8,1 procent. Nu är det uppe i 11,8 procent. En ökning med 3,7 procentenheter.

– Vi har lyft klimatfrågan, gröna industrisatsningar och trygga jobb. Att kunna gå framåt i dessa tider med all negativitet och diskussioner om trollfabriker är väldigt kul, sade den nyvalda EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt (V) till Arbetet nyligen om EU-valet.

Vänstervind bland LO-män

Vänstervinden bland LO-medlemmarna märks också bland männen. Bland de anställda LO-medlemmarna som är män är den enda säkra förändringen sen mätningen i fjol även här en ökning för Vänsterpartiet. Från 5,6 procent till 9,7 procent. 

Hur det står till med LO-kvinnornas sympatier framgår inte av mätningen. Enligt SCB är gruppen för liten för att redovisas, vilket kanske låter konstigt med tanke på hur stor gruppen är i samhället. Här ingår ju bland annat undersköterskor som är Sveriges vanligaste yrke. Men SCB har helt enkelt inte fått tag på över 200 personer i den här gruppen. Därför blir den för liten för att kunna dra några slutsatser om. 

Socialdemokraterna fortsatt störst

Enligt SCB:s mätning står lite mer än var tredje LO-medlem närmast Socialdemokraterna, som fortsatt är störst i gruppen. Ganska tätt därefter kommer Sverigedemokraterna med 29,3 procent. 

I gruppen arbetare ingår de som jobbar i LO-yrken, även personer som inte är med i ett fackförbund. Och även arbetslösa och andra som inte jobbar. Här har sympatin för Socialdemokraterna minskat, från 42,2 procent till 39,1 procent. Därtill har Kristdemokraterna minskat något, från 4,5 till 3,1 procent. Samtidigt har Centerpartiet ökat från 2,2 till 3,9 procent. 

Så ställs frågan

Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra? Så frågar Statistiska Centralbyrån, SCB, de tillfrågade i partisympatiundersökningen. Om de inte vet vilket parti som står de närmast får de frågan vilket parti de har störst sympati för. 

De svaren ger tillsammans sympatisiffrorna i mätningen. I SCB:s mätning ställs också frågan vilket parti man skulle rösta på om det var val idag, men den mätningen görs inte nedbrutet på mindre grupper, som LO-medlemmar.

Källa: SCB