Gårdagens hemställan från medlarna i den pågående vårdkonflikten innehöll inget förslag om arbetstidsförkortning.

Därmed fortsätter den strejk som pågått sedan den 4 juni och som omfattar cirka 3 300 sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

– Vi vill att konflikten och strejken ska kunna avslutas med ett bra avtal för våra medlemmar så att vi kan ge en god hälso- och sjukvård. Vi har yrkat på en arbetstidsförkortning på en kvart om dagen, från 38 timmar och en kvart till 37 timmar. Hemställan innehåller inte det, säger Sineva Ribeiro i en kommentar.

Backar om Nato-försämringar

Ändå fanns det tillräckligt med intressant i Sobonas bud för att få Vårdförbundet att återuppta förhandlingarna med arbetsgivarparten.

Att man är beredd att förhandla beror enligt facket på att Sobona i sitt bud tog tillbaka försämringar i arbetsvillkoren kopplat till Sveriges Nato-medlemskap

– Vi välkomnar att försämringar kopplat till Nato-medlemskapet inte längre finns med. Det är en viktig förflyttning. Vi ser att det nu finns öppningar för att återuppta förhandling under medling på Sobonas område, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Låsta läget med SKR fortsätter

Vad gäller förhandlingar med den andra motparten SKR är läget oförändrat. Varken medling eller förhandling pågår. Detta på grund av att det finns ett avtal mellan fack och arbetsgivare som säger att man måste vara överens om att kalla in medlare, något som Vårdförbundet inte vill eftersom SKR inte vill diskutera arbetstidsförkortning alls.

SKR:s förhandlingschef Jeanette Hedberg har dock sagt till Arbetet att man för täta samtal med Sobona och att man är beredd att lägga ett liknande bud som Sobona om ett sådant läge skulle uppstå.