En chans att öka trycket på Tesla även om det knappast blir någon omedelbar förändring. Så beskriver AMF:s kapitalförvaltningschef Tomas Flodén det förslag om stärkta rättigheter för arbetstagare som AMF ställer sig bakom på Teslas årsstämma på torsdagen.

Enligt förslaget ska en ny policy slå fast bland annat att företaget inte ska lägga sig i facklig organisering och att man ska förhandla med facket.

I argumentationen lyfts bland annat Teslas ovilja att förhandla om kollektivavtal i Sverige, men också att företaget anklagats för att inte värna fackliga rättigheter på andra håll i världen.

– Vi får signaler från olika ställen i världen att det finns mycket frågetecken kring hur de faktiskt efterlever ILO-konventionen, säger Tomas Flodén.

”Viktigt för Teslas anställda”

Svenska AMF, Folksam och Sjunde AP-Fonden hör till de aktieägare som kommer ställa sig bakom förslaget på bolagsstämman i Texas. 

Företagets styrelse har yrkat på att det ska röstas ned.

– Vi tror att det här är viktigt för bolaget för att de ska vara konkurrenskraftiga på sikt, men sedan är det ju självklart viktigt för anställda på Tesla runt om i världen, säger Tomas Flodén. 

Rådgivande beslut

På egen hand har AMF inte stor makt. Dagens Nyheter skriver att Teslas börsvärde överstiger 5 000 miljarder kronor, medan AMF:s ägande motsvarar drygt en miljard kronor. 

Men de röstar tillsammans med andra ägare och Tomas Flodén säger att ett väldigt likartat förslag fick runt 30-procentigt stöd för två år sedan. 

– Jag skulle tro att stödet blir större i år, jag hoppas det. Men jag vågar inte spekulera i om det blir över 50 procent, säger han.

Å andra sidan är det inte glasklart vad det innebär konkret om förslaget får majoritet.

– Vad jag förstår måste företaget inte följa det, säger Tomas Flodén.

Sjunde AP-fondens hållbarhets- och kommunikationschef Johan Florén har sagt till Dagens Nyheter att han inte är övertygad om att det gör någon skillnad om förslaget går igenom, att beslutet endast är rådgivande.

”Kan kräva skadestånd”

Men Tomas Flodén är ändå optimistisk om vad omröstningen kan betyda på sikt.

– Jag tror att det gör skillnad att man tar dialogen, så de känner att de inte kan strunta i de här frågorna, säger han.

Han menar att det är viktigt att visa företaget att frågorna är viktiga för många ägare runt om i världen. Han poängterar att det kan vara möjligt för ägare att faktiskt kräva skadestånd av företaget om det sedan uppstår förluster eller skador på grund av att man inte jobbat med frågorna på ett bra sätt. 

– Det tror vi är ett verktyg som har ganska bra påverkan på styrelser i amerikanska bolag, risken för skadestånd om de inte sköter bolaget på ett bra sätt.

”Kan bli tvungna sälja aktierna”

I vilket läge skulle skadeståndskrav kunna bli aktuellt?
– Det kan vara om ägarna har pekat på risker med att man inte respekterar arbetstagarnas rättigheter och det sedan uppstår förluster för aktieägarna till följd av strejker eller liknande, eller för att företaget får sanktioner från myndigheter för att inte ha följt reglerna. 

Finns det någon gräns där ni inte längre vill ha aktier i ett företag?
– Absolut och det är ju ytterligare en anledning till att vi engagerar oss i det här bolaget. Att de ligger faktiskt lite på gränsen till att vara investeringsbara, så om det här försämras kommer vi antagligen vara tvungna att sälja våra aktier i Tesla.