I tio dagar ligger kvinnan sövd efter olyckan hösten 2020. Hon vittnar i rätten om hur det sedan har påverkat hennes vardag att bland annat ha mist håret.

När olyckan inträffar arbetar hon med att lasta av bilar från tågvagnar i Södertälje hamn. Bilarna står i två våningsplan. När det nedre planet tömts hissas det övre ned.

Våningsplanet sänks med hjälp av lyftskruvar, cirka fyra centimeter tjocka gängade stänger, som då roterar i vagnens hörn. 

En närbild av en lastbils bakre kopplingssystem kopplat till en semitrailer.

Det är i en sådan roterande stång kvinnans hår fastnar så illa att huden på huvudet slits sönder, hårbotten och ett öra lossnar.

Hon har klivit in på det övre planet när det fortfarande är i rörelse nedåt, för att börja plocka bort klossar som håller fast bilarna. 

Vittnar om stress

Nästan tre och ett halvt år senare har Svea Hovrätt nu dömt företaget hon arbetade för, Axess Logistics, att betala 400 000 kronor för arbetsmiljöbrott. 

Hovrätten menar att företaget borde ha haft bättre kontroll över att reglerna följdes.

Det var inte tillåtet att kliva in på ett våningsplan som ännu var i rörelse. 

Men den drabbade kvinnan och flera kollegor till henne berättar i vittnesmål att de känt en tidspress som gjort att de tänjt på gränserna. 

Alla som arbetade på olycksdagen var anlitade via ett bemanningsföretag. I vittnesmål lyfts otryggheten i att vara inhyrd. Och i domen står att tidspressen särskilt framhållits av just inhyrd personal. 

Vit bil som knappt passar på en smal transportplattform.

Hovrätten skriver att det framstått som att de som arbetade uppfattade att det viktigaste var att bli klar i tid, utan att bilar skadades. 

Motsätter sig krav på skydd

Parallellt med målet om arbetsmiljöbrott pågår en annan rättsprocess, som handlar om vilka krav på säkerhet Arbetsmiljöverket har rätt att ställa.

Efter olyckan i Södertälje hamn har myndigheten tagit beslut om att det här arbetet inte får fortsätta om det inte finns skydd som gör att man inte kan komma i kontakt med lyftanordningens rörliga delar. Enligt beslutet kan företaget annars krävas på en miljon kronor i vite.

Myndigheten pekar bland annat på att en liknande olycka också hänt tidigare på företaget.

Men Axess Logistics har motsatt sig kravet och drivit frågan till högsta instans.

Stopp enligt kammarrätten

Företaget hävdar att rutinerna har skärpts efter olyckan, men att kravet på fysiska skydd är orimligt. Dels för att företaget inte äger tågvagnarna och därför inte kan bygga om dem, dels för att skydd inte finns på marknaden.

Enligt bolaget innebär Arbetsmiljöverkets krav i praktiken att de måste sluta med en viktig del av sin verksamhet, vilket de menar att myndigheten inte har rätt att bestämma.

Men Arbetsmiljöverket håller fast vid sin linje och uppger bland annat att det vore möjligt att sätta tillfälliga skydd i vagnarna, utan att bygga om dem.

Förvaltningsrätten gav bolaget rätt. Men nästa instans, kammarrätten, ställde sig på Arbetsmiljöverkets sida och slog fast att förbudet ska gälla. 

Nu har företaget tagit ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen, som ännu inte meddelat om den ger prövningstillstånd.