Mindre stöd som arbetslös och ingen ersättning. Det blir konsekvensen för arbetslösa som stängs av från ett så kallat arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen. 

Varför någon stängs av kan ha flera anledningar. Bland annat att personen ”missköter sig eller stör verksamheten”, som Arbetsförmedlingen uttrycker det. 

Just den här gruppen stängs ofta felaktigt av från program, visar en ny granskning av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. Drygt var tredje avstängning på grund av misskötsel saknade grund och borde alltså inte ha skett. 

Missade tolkhjälp

I ett fall borde Arbetsförmedlingen ha bokat in ett tolksamtal, eftersom den arbetslösa berättade att hen inte förstår innehållet i brevet från myndigheten och också bad om tolk. I stället stängdes personen av. 

I ett annat fall borde myndigheten ha skickat ut en kallelse eller liknande för att boka in en tid med en deltagare. I stället försökte man ringa spontant och eftersom personen inte gick att nå stängdes hen av för misskötsel.

Granskningen har tittat närmare på de avstängningar på grund av misskötsel som skedde under fjärde kvartalet 2022, totalt bedömdes 372 ärenden. De gäller programmen etableringsprogrammet, jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar.

– För den enskilda individen som drabbas av det här blir det ganska ingripande. Personen kan inte längre vara kvar i programmet och det påverkar både rätten till ersättning och möjligheten till ett passande stöd hos Arbetsförmedlingen, säger Cathrine Carlberg, chef för granskningsenheten på IAF.

Stora skillnader i landet

Flera av dem som stängs av skulle egentligen ha fått en sanktion. Det är en typ av straff som Arbetsförmedlingen kan ge till en arbetslös som då varnas eller stängs av från ersättning under en begränsad period.

Det är stora skillnader i hur mycket fel arbetsförmedlare i olika delar av landet gör och kontrollerna sker även på olika sätt. Därför behandlas lika fall olika, ett problem enligt IAF som granskat avstängningarna. 

– Det finns svårigheter i och med att olika regelverk ligger så nära varandra och det krävs att arbetsförmedlingen är på tå kring att förstå de här skillnaderna och att personalen gör rätt, säger Cathrine Carlberg.

Att stängas av från ett program kan också påverka ens sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som ligger till grund för hur mycket pengar du får om du blir sjuk eller ska vara föräldraledig.

Fåordiga förklaringar

Arbetsförmedlarna behöver också bli bättre på att förmedla till de arbetslösa varför de blir avstängda. Ibland används inte ens fem ord.

”Misskötsel enligt tidigare kommunicering” eller ”Är inte nåbar” är två exempel ur beslut.

Arbetsförmedlingen skriver i en kommentar till Arbetet att de kontinuerligt jobbar med att öka kvaliteten i ärendehandläggningen.

”De ärenden IAF har granskat är från sista kvartalet 2022. Det var samma år som Arbetsförmedlingen inledde ett arbete med kompetenshöjande insatser för just återkallande av program.” Myndigheten skriver även att deras interna granskningar visar på tydliga förbättringar.